Analiza strategiczna UWI Inwestycje miała na celu wskazanie szans rozwoju na rynku poprzez przeprowadzenie w największym stopniu analizy i oceny wszystkich inwestycji deweloperskich na lokalnym rynku. Bardzo często spotykamy się z opinią, że przeprowadzenie analizy jest bardzo proste i szybkie. Wygląda na to, że analiza strategiczna UWI Inwestycje jest typem analizy na która należy poświęcić trochę więcej czasu, ponieważ naszym celem było odpowiedzenie na następujące pytania:

 • Jakie inwestycje cieszą się największym zainteresowaniem na poznańskim rynku w aktualnej sytuacji rynkowej? (analiza inwestycji wg. kryteriów: tożsamość inwestycji, lokalizacji, infrastruktura, klient docelowy, struktura i rodzaj mieszkań).
 • Jakie mieszkania najlepiej sprzedają się na rynku? (analiza wielkości mieszkań, podziału na powierzchnie w mieszkaniu- procentowy, struktura mieszkania, lokalizacja mieszkania w budynku, skierowanie okien na stronę świata, widok z okien itd.) Na podstawie analizy i otrzymanych wnioskow stworzono charakterystykę mieszkań najlepiej sprzedających się na rynku.
 • Jakie są potrzeby i oczekiwania klientów na rynku oraz która grupa klientów stanowi rynek docelowy dla planowanych inwestycji?
 • Jaki jest potencjał rozwoju rynku?
 • Jakie aspekty kulturowe/psychologiczne wpływają na zakup mieszkania i efektywność prowadzenia kampanii marketingowej?

Audyt strategiczny i finansowy mają na celu pokazanie silnych i słabych stron spółki. Zawsze istnieją niezauważalne dla ludzi wewnątrz organizacji bariery, które dostrzegają osoby z zewnątrz. Analiza strategiczna obnaża problemy i pokazuje jak sobie z nimi radzić.

Analiza strategiczna UWI Inwestycje ostatecznie doprowadziła do otrzymania wszystkich wartościowych wniosków i zadowolenia klienta.

Opis spółki: UWI Inwestycje S.A. jest jedną z największych firm deweloperskich na rynku poznańskim. Spółka powstała w 1992 roku z inicjatywy grupy osób będących członkami Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Współpraca METIS GROUP z UWI Inwestycje S.A. obejmował przygotowanie analizy strategicznej poznańskiego rynku nieruchomości i wyznaczenie zależności pomiędzy lokalizacją, architekturą, wizerunkiem inwestycji, działalnością marketingową, ułożeniem mieszkań, wielkością mieszkań, podziałem powierzchni w mieszkaniu, skierowaniem budynku na strony świata i innych czynników na efektywność sprzedaży mieszkań.

www.uwi.com.pl

Analiza strategiczna UWI Inwestycje sklada się z takich elementów jak: 

 1. Informacje wstępne
 2. Struktura organizacyjna i model biznesowy działalności
 3. Analiza makroekonomiczna PEST (czynnika politycznego/administracyjnego, ekonomicznego, społecznego i technologicznego/infrastrukturalnego
 4. Analiza mikroekonomiczna (Pięciu sił Portera): analiza strategiczna poznańskiego rynku architektonicznego i analiza strategiczna poznańskiego rynku deweloperskiego/nieruchomości
 5. Analiza konkurencyjności
 6. Analiza czynników kulturowych
 7. Analiza marketingowa
 8. Podsumowanie i rekomendacje

Jak czuje się osoba które przez cały czas się potyka? A jakby to było gdybyś biegł z rozwiązanymi butami? Czy nie warto pokonywać barier aby skutecznie realizować cele rozwoju firmy? Analiza strategiczna pokazuje bariery i doradza jak je eliminować.

Efekty:

 1. Wyznaczenie rekomendacji odnośnie czynników zewnętrznych i wewnętrznych inwestycji deweloperskiej
 2. Określenie zależności między poszczególnymi czynnikami a efektywnością sprzedaży mieszkań potwierdzone przykładami
 3. Segmentacja rynku i określenie zależności