Strategia rozwoju proces logiczny METIS GROUP

Aspekty finansowe biznes planu czyli jak go przygotować, aby uzyskany wynik finansowy był realny do osiągnięcia. Zbyt optymistyczne podejście może narazić nas na straty w trakcie wprowadzenia pomysłu, a namierny pesymizm zdemotywować do pracy. Jak więc przystąpić do wykonania pracy tak aby otrzymana wartość była realna?

Poniżej prezentujemy 5 wskazówek jak poprawnie przygotować analizę finansową inwestycji:

  1. Kategorie koszty: rozpocznijmy od wypunktowania wszystkich kategorii kosztów, a następnie szczegółowo pozycji które reprezentuje wymagane wydatki. Niniejsze podejście pozwoli na wstępne rozliczenie chociażby najmniejszych kosztów.
  2. Plan rozwoju: przeanalizuj ponownie koszty w odniesieniu do założeń rozwoju firmy. Przemyśl jak wzrosną koszty w kolejnym roku (5 latach) w efekcie takich sytuacji jak: zatrudnienie kolejnych pracowników, otworzenie kolejnego punktu sprzedaży, wprowadzenie kanałów dystrybucyjnych, zwiększenie wartości kredytu obrotowego itd. Jest wiele takich sytuacji które są następstwem rozwoju strategicznego. Powinny być one uwzględnione w polityce finansowej spółki.
  3. Przychody: każdy przedsiębiorca koncentruje swoją uwagę na dochodowości biznesu. To ile możemy zarobić zależy od wielu czynników takich jak: sytuacji na rynku po stronie klientów, konkurencji, zmienności cen produktów potrzebnych do wytworzenia produktu lub usługi, cen produktów/usług substytucyjnych i innych czynników.
    Wielokrotnie w trakcie pracy nad opracowaniem analizy finansowej spotykamy się z nadmiernie optymistycznimi założeniami jeżelich chodzi o cene produktu. Odbiega ona od realiów rynkowych co może narazić Inwestora na straty w efekcie niskiej sprzedaży. Warto w trakcie analizy uwzględnić skrajnie optymistyczne i pesymistyczne sytuacje. Dlatego też zachęcami do wykonania analizy wrażliwości projektu.
  4. Wrażliwość projektu na zmiany cen: odpowiedz na pytanie: co się stanie gdy koszty stałe wzrosną o 5-10%? Jak zmieni się rentowność inwestycji gdy koszty zmienne wzrosną o 3%? Jak zmieni się rentowność jednostkowa produktu gdy cena sprzedaży spadnie o 10%? Jakie są więc możliwości rabatowe w tym zakresie? Analiza wrażliwości ma odpowiedzić na wskazane pytania. Warto na nie odpowiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem realizacji projektu.
  5. Wskaźniki finansowe: czasami na pierwszy rzut oka nasz pomysł na biznes jest bardzo korzystny finansowo. Warto jednak pozostać powściągliwym na oceny ponieważ może to być tylko złudna ocena. Gdy weźmiemy pod uwagę analizę wskaźnikową rzuci ona inne światło na nasz pomysł na biznes. Dlatego też warto poświęcić więcej czasu na wykonanie analizy wskaźnikowej.

Mam nadzieję, że zaprezentowane powyżej wskazówki będą przydatne w trakcie opracowania analizy finansowej.