Inwestycja mieszkaniowa Kurpińskiego | METIS GROUP

 

Opracowaliśmy nowy biznes plan dla inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej w Poznaniu. Projekt mieszkaniowy powstanie przy ulicy Kurpińskiego. Nasze zadanie polegało na:

  • Opracowaniu analizy rynku, która pokazuje jakie mieszkania cieszyły się największym zainteresowaniem wśród klientów na poznańskim Piątkowie w ciągu ostatnich 12 i 24 miesięcy. Na podstawie analizy przygotowano opis najbardziej preferowanych mieszkań.
  • Wyznaczeniu strategii cenowej prowadzącej do osiągnięcia oczekiwanej przez Inwestorów stopy zwrotu z inwestycji. Określenie ceny opierało się na 3 metodach analizy: metodzie break-even point, dochodowej i rynkowej. Na podstawie tych trzech metod określono średnią cenę sprzedaż, a następnie dostosowano ją do atrakcyjności mieszkań w budynku.
  • Przygotowaniu analizy finansowej: statycznej i dynamicznej oraz harmonogramu sprzedaży mieszkań.
  • Opracowaniu strategii marketingowej, której realizacji ma doprowadzić do osiągnięcia określonej efektywności sprzedaży mieszkań.
  • Zaprezentowanie dokumentów przez Bankiem kredytującym inwestycję i doprowadzenie do podpisania umowy kredytowej.

Zadanie zostało w pełni wykonana. Efektem pracy jest pełna satysfakcja klienta i uzyskanie referencji potwierdzających satysfakcję.