Cel przygotowania biznes planu jest jeden- pozyskanie finansowania z banku. W pozostałych przypadkach możemy mówić o chęci racjonalnego przygotowania inwestycji, przeanalizowania wszystkich szans i zagrożeń dla działalności firmy (czyli ryzyk) oraz zaprojektowanie planu rozwoju firmy, podziału budżetu, odpowiedzialności pracowników oraz wszystkich kwestii formalno prawnych zarządzania biznesem.

Wszystko powinno być tak proste jak to możliwe, ale nie prostsze.  – Albert Einstein. Uproszczanie biznes planu ograniczy jego wartość merytoryczną. Zbyt duże skomplikowanie może prowadzić do braku zrozumienia. Racjonalnie podchodzimy do wykonywanej pracy dlatego strukturę pracy dostosowujemy do oczekiwań Zleceniodawcy.

Dla wszystkich z nas całkowicie naturalna jest czynność przygotowania się do wyjazdu wakacyjnego.  Zawsze dostosowujemy rzeczy, które chcemy ze sobą zabrać do miejsca, które jest celem nasze podróży. Inne rzeczy zabierzemy na wyjazd narciarki a inne na wakacje pod palmami. Odpowiednie przemyślenie wyjazdu jest bardzo potrzebne ponieważ pozwala wyeliminować błędy i zagrożenia.

Przygotowanie inwestycji nie jest już tak oczywiste! Wiele osób nie przygotowuje się do inwestycji od której może zależeć rozwój firmy i dalsza kariera. Pozostała część rozpoczyna pracę od przygotowania prognozy przychodu bez uwzględniania sytuacji na rynku oraz czekających tam zagrożeń.

Dlatego też postawiliśmy sobie pytanie, które powinien zadać sobie każdy początkujący przedsiębiorca i inwestor:
– Jaki jest cel przygotowania biznes planu?

Przygotowanie biznes planu polega na przewidywaniu przyszłości naszej inwestycji argumentując efekty jej realizacji aktualnymi danymi rynkowymi otrzymanymi dzięki analizie:
– środowiska makro-ekonomicznego
– środowiska mikro- ekonomicznego
– ocenie potencjału inwestycji (finansowej i konkurencyjnej).

Często słowo „ANALIZA” brzmi niepoważnie i jest utożsamiane z prostymi czynnościami polegającymi na wypisaniu danych ekonomicznych i biznesowych. Analiza bez wyciągnięcia wniosków nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Z naszego punktu widzenia, analiza to interdyscyplinarna ocena inwestycji (biznesu) którą przekształcamy w indywidualnie, dostosowaną organizację biznesu: marketing, finanse, harmonogram itd., aby osiągnąć większe korzyści w przyszłości.

Cel przygotowania biznes planu:

1. Ocenę sytuacji na rynku oraz wyznaczenie szans i zagrożeń na nim.

2. Weryfikację wszystkich możliwych wątpliwości związanych z klientami, konkurencją, dostawcami.

3. Eliminację słabych stron projektu i maksymalizację przewagi konkurencyjnej

4. Wyznaczenie prognoz finansowych, które w perspektywie czasu zostaną osiągnięte przez Inwestora.

Cel przygotowania biznes planu to utwierdzenie Inwestora w przekonaniu, że planowana inwestycja jest efektywna i wpływa na jej powodzenia! Najważniejszym zadaniem jest powiększenie szansy realizacji inwestycji/zmniejszenie ryzyka dzięki:
1. Posiadanym doświadczeniom.
2. Przeprowadzonym analizom.
3. Posiadanym umiejętnościom organizacyjno-biznesowym
4. Praktycznej wiedzy.

Biznes plan jest pierwszym krokiem do efektywniejszego rozwoju.

Czy już wiesz jaki jest cel przygotowania biznes planu?

Zapraszamy do współpracy!

mgr Marek B. Krzymiński MIB