Cel przygotowania modelu biznesowego inwestycji deweloperskiej jest bardzo jasny: dostosowanie programu funkcjonalno-użytkowego, architektury, struktury mieszkań do lokalizacji inwestycji, oczekiwanej przez Inwestora stopy zwrotu z inwestycji, struktury rynku, siły konkurencji, grupy docelowej klientów i innych czynników, które mogą wpływać na proces realizacji inwestycji.

Model biznesowy inwestycji deweloperskiej i jego założenia

Praktycznie model biznesowy powinien zweryfikować jaki projekt ma zostać zrealizowany na nieruchomości. Dopiero na podstawie opisu modelu biznesowego można przejść do procesu projektowego. Na etapie tworzenia modelu biznesowego należy opracować program funkcjonalno-użytkowy inwestycji który weryfikuje na przykład:

 • Kształt budynku: struktura budynku, wysokość budynku, zróżnicowanie bryły i inne czynniki.
 • Skierowanie budynku w stosunku do stron świata oraz dostosowanie struktury mieszkań.
 • Struktura budynku: ilość klatek schodowych, ilość mieszkań na klatce schodowej, podział na mieszkania, możliwości łączenia i dzielenia mieszkań oraz inne czynniki.
 • Elewacja frontowa oraz materiały wykorzystane do jej realizacji.
 • Struktura i wielkość mieszkań.
 • Aranżacja balkonów, tarasów i innych powierzchni zewnętrznych.
 • Materiały wykończeniowe na powierzchniach wspólnych.
 • Powierzchnie handlowo-usługowe w budynku.
 • Branding inwestycji na zewnątrz i wewnątrz budynku.
 • Okolica inwestycji i sposób jej zagospodarowania: mała architektura, zieleń, i inne.
 • Rodzaj i forma zamknięcia przestrzeni osiedla: sposób zapewnienia bezpieczeństwa i ograniczenia dostępu.
 • Inne

Model biznesowy inwestycji a budowanie przewagi konkurencyjnej

Firma konsultingowa zajmuje się przygotowaniem modelu biznesowego we współpracy z Inwestorem i biurem projektów architektonicznych. W wielu przypadkach nie wystarczy stworzyć jednej koncepcji architektonicznej która prezentuje możliwości zabudowy. Aby dobrze przygotować projekt należy opracować kilka koncepcji, które się zmieniają w wyniku spotkań, dyskusji, analiz, dochodzenia do wniosków. W trakcie pracy należy uwzględnić wszystkie składniki modelu biznesowego. Każda firma konsultingowa ma za cel tworzenie przewagi konkurencyjnej wykorzystując wiedzę i doświadczenie. W przypadku modelu biznesowego wspomniana wiedza jest związana z takimi czynnikami jak: segmenty klientów, kanały dystrybucji, budowanie relacji z klientami, wartość oferty (relacja ceny do jakości), kluczowe działania, kluczowe zasoby, partnerzy biznesowi.

Kolejny nasz film został przygotowany na temat przygotowania modelu biznesowego dla inwestycji deweloperskiej. Jest to pytanie, które wielokrotnie zadajemy zleceniodawcą przed rozpoczęciem pracy nad przygotowaniem inwestycji komercyjnej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Firma konsultingowa

Cel przygotowania modelu biznesowego inwestycji deweloperskiej różni się w zależności od oczekiwań inwestora, ale zawsze muszą wystąpić pewne elementy aby zapewnić realizację celu nadrzędnego przyświecającego realizacji modelu biznesowego.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrania pt.: Cel przygotowania modelu biznesowego inwestycji deweloperskiej.