Motywowanie i wyznaczanie celów METIS GROUP

Doradca finansowy a doradca kredytowy jaka jest różnica między nimi? Wiele osób zamiennie używa określeń doradca finansowy i doradca kredytowy będąc nieświadomym różnic które niosą te dwa określenia. Warto zwrócić uwagę na tą kwestię, aby osoby poszukujące doradcy finansowego otrzymali usługę w odpowiednim standardzie, a klienci oczekujący wsparcia doradcy kredytowego cieszyli się najlepszymi warunkami uzyskanego kredytu bankowego. Pytanie podstawowe brzmi: kto to jest doradca finansowy?

Otóż doradca finansowy to osoba która posiada kompleksową i interdyscyplinarną wiedzę na temat finansów. I nie mamy tu na myśli jedynie obszaru finansowego związanego z rynkiem produktów bankowych w sensie kredytów, lokat, inwestycji itd. Doradca finansowy posiada kompleksową wiedzę na temat finansów przedsiębiorstw, zarządzania finansami osobistymi i produktami finansowymi oferowanymi przez banki oraz inne instytucje finansowe na rynku.

Kompleksowa usługa doradcy finansowego!

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że doradca finansowy musi łączyć w sobie wiedzę na temat rynku- produktów finansowych i biznesową. Z jakimi więc pytaniami możemy zwrócić się jako przedsiębiorcy do doradcy finansowego? Doradca finansowy powinien pomóc nam w zakresie ustrukturyzowania finansów przedsiębiorstwa. Przygotowana przez doradcę analiza finansowa księgowa i zarządcza jest źródłem wielu wartościowych informacji na temat kondycji finansowej spółki. Na podstawie wyciągnięctych wniosów doradca finansowy przygotuje rekomendacje na temat zmian organizacyjnych i strategicznych które wpłyną na poprawę sytuacji w spółce. Jeżeli spółka potrzebuje zewnętrznego źródła finansowania inwestycji w formie kredytu lub emisji obligacji to doradca finansowy również pomoże w tym zakresie. Doradca dobierze kredyt bankowy do potrzeb, oczekiwań i co najważniejsze możliwości finansowych spółki. Co ważniejsze przedstawi racjonalne argumenty finansowe (na podstawie analizy finansowej) i prawne (na podstawie warunków kredytu) pokazujące ryzyka i korzyści wynikające z każdej oferty.

Można powiedzieć, że doradca finansowy łączy w sobie wiedzę z wewnątrze przedsiębiorstwa z możliwościami rynku kapitałowego i dopasowywuje je do siebie. Gdy w spółce pracuje dyrektor finansowy to rolą doradcy finansowego jest dobór rodzaju finansowania do oczekiwań dyrektora.

Jaka jest więc funkcja doradcy kredytowego? Jak w przypadku doradcy finansowego mówimy od dwóch obszarach działania (jak dwóch połowach jabłka), a dokładniej finansach przedsiębiorstwa i ofercie rynku finansowego, (banków i innych instytucji finansowych) tak w przypadku doradcy kredytowego mamy do czynienia jedynie z jedną połową jabłka. Jest to połowa odpowiedzialna za wiedzę na temat oferty rynku finansowego. Doradca kredytowy jedynym słowem doradzi który kredyt mamy wybrać. Jego praca ogranicza się do poznania potrzeby klienta, skompletowania potrzebych dokumentów i wypełnienia wniosku kredytowego. Zadanie często jest wykonywane jednorazowo i kończy się w momencie gdy klient otrzyma pozytywną decyzję kredytową.

Jaka jest więc różnica między doradcą finansowym i kredytowym?

  • Doradca finansowy posiada kompleksową wiedzę na temat finansów przedsiębiorstw (rachunkowości finansowej i zarządczej) i ofercie instytucji finansowych, natomiast doradca kredytowy zna ofertę banków.

  • Doradca finansowy przygotuje pełną dokumentację kredytową wraz z biznes planem i potrzebnymi analizami finansowymi, natomiast doradca kredytowy zajmie się przygotowaniem wniosku kredytowego.

  • Doradca finansowy opiera swoją działalność na długotrwałej współpracy jak kancelaria prawna natomiast doradca kredytowy na jednorazowym zrealizowaniu kredytu.

  • Doradca finansowy dopasowuje wielkość i warunki finansowania do potrzeb, oczekiwań i możwliości przedsiębiorstwa natomiast doradca kredytowy przedstawia oferty kredytów do indywidualnej oceny klienta.

Doradca finansowy czy też doradca kredytowy? Każdy wybiera rodzaj doradcy do swoich potrzeb i oczekiwań. Warto jednak znać różnicę między jednym i drugim. Zapraszamy do zapozania się z naszą ofertą doradcy finansowego.