Wspólna praca przedstawicieli METIS GROUP z Zarządem oraz pracownikami firmy doprowadziła do otrzymania wyceny, która prezentuje realną i satysfakcjonującą nas wartość. Wyznaczona wartość uwzględnia składniki materialne i niematerialne majątku spółki. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą METIS GROUP.

Logo Via Polonia METIS GROUP
Jarosław Gorzelańczyk, Prezez Zarządu

Jeżeli właściciele przedsiębiorstwa chcą otrzymać wiarygodną informację na temat wartości spółki to wycena przygotowana przez METIS GROUP zapewni osiągnięcie celu. Jeżeli następny krok to sprzedaż części udziałów to firma METIS GROUP zapewni działania prowadzące do osiągnięcia celu.

Krzysztof Koniecko, Prezes Zarządu

Dokument jest jasny, czytelny, przejrzysty, a co ważniejsze prezentuje realną wartość spółki. Przeprowadzona analiza strategiczna w sposób zwięzły scharakteryzowała sytuację na rynku, a wnioski z niej wyciągnięte znalazły swoje odzwierciedlenie w prognozach finansowych.

Logo Coditor METIS GROUP
Jarosław Gorzelańczyk, Prezes Zarządu

Biznes plan prezentował pozycję inwestycji w stosunku do konkurentów na rynku. Pierwszym etapem była analiza i ocena atrakcyjności terenu inwestycyjnego i konkurencyjności. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przygotowanego Biznes Planu.

Logo Terra Promessa METIS GROUP
Grzegorz Piasecki, Prokurent

Dokładna analiza finansowa połączona z harmonogramem pracy jest dla nas źródłem wartościowych informacji. Jesteśmy zadowoleni z otrzymanego opracowania. Polecamy firmę METIS GROUP za jej profesjonalizm i rzetelność wykonanej pracy.

Logo Iter METIS GROUP
Grzegorz Piasecki, Prezes Zarządu

Firma METIS GROUP jest firmą godną polecenia. Przygotowany przez nią projekt inwestycyjny jest bardzo pomocny na etapie przygotowania, organizowania i prowadzenia inwestycji.

Jerzy Pawlak, Prezes Zarządu

Przygotowanie opracowanie pokazało sytuację na poznańskim rynku deweloperskim. Analizy i przedstawione wnioski były rekomendacją co do strategii rynkowej jaką należy obrać, aby podnieść atrakcyjność inwestycji w odpowiednich dzielnicach i obszarach Poznania.

Logo UWI METIS GROUP
Jacek Cenkiel, UWI Inwestycje S.A.
Michał Krzymiński, Właściciel

Firma METIS GROUP w pełni wywiązała się z powierzonego zadania. Strategia dokładnie i realnie usystematyzowała plan rozwoju firmy w perspektywie kolejnych pięciu lat działalności.

Hieronim Nowak, Prezes Zarządu

Przygotowany dokument został bardzo pozytywnie odebrany przez Członków spółdzielni w efekcie w znacznym stopniu przyczynił się do uchwalenia 5 letniego planu strategicznego. Przygotowana analiza strategiczna odzwierciedlała sytuację na rynku i jej wpływ na sytuację finansową spółdzielni.

Jacek Wichłacz, Prezes Zarządu