Przygotowany plan zarządzania jakością wpłynął bezpośrednio na podniesienie efektywności i jakości wykonywanej pracy. Przedstawione rozwiązania organizacyjne świadczyły o wiedzy i umiejętnościach zespołu METIS GROUP.