Firma METIS GROUP w pełni wywiązała się z powierzonego zadania. Strategia dokładnie i realnie usystematyzowała plan rozwoju firmy w perspektywie kolejnych pięciu lat działalności.