Przygotowanie opracowanie pokazało sytuację na poznańskim rynku deweloperskim. Analizy i przedstawione wnioski były rekomendacją co do strategii rynkowej jaką należy obrać, aby podnieść atrakcyjność inwestycji w odpowiednich dzielnicach i obszarach Poznania.