Przygotowany dokument został bardzo pozytywnie odebrany przez Członków spółdzielni w efekcie w znacznym stopniu przyczynił się do uchwalenia 5 letniego planu strategicznego. Przygotowana analiza strategiczna odzwierciedlała sytuację na rynku i jej wpływ na sytuację finansową spółdzielni.