Dokument jest jasny, czytelny, przejrzysty, a co ważniejsze prezentuje realną wartość spółki. Przeprowadzona analiza strategiczna w sposób zwięzły scharakteryzowała sytuację na rynku, a wnioski z niej wyciągnięte znalazły swoje odzwierciedlenie w prognozach finansowych.