Wspólna praca przedstawicieli METIS GROUP z Zarządem oraz pracownikami firmy doprowadziła do otrzymania wyceny, która prezentuje realną i satysfakcjonującą nas wartość. Wyznaczona wartość uwzględnia składniki materialne i niematerialne majątku spółki. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą METIS GROUP.