Przygotowanie opracowanie pokazało sytuację na poznańskim rynku deweloperskim. Analizy i przedstawione wnioski były rekomendacją co do strategii rynkowej jaką należy obrać, aby podnieść atrakcyjność inwestycji w odpowiednich dzielnicach i obszarach Poznania.

Logo UWI METIS GROUP
Jacek Cenkiel, UWI Inwestycje S.A.
Michał Krzymiński, Właściciel

Firma METIS GROUP w pełni wywiązała się z powierzonego zadania. Strategia dokładnie i realnie usystematyzowała plan rozwoju firmy w perspektywie kolejnych pięciu lat działalności.

Hieronim Nowak, Prezes Zarządu

Przygotowany dokument został bardzo pozytywnie odebrany przez Członków spółdzielni w efekcie w znacznym stopniu przyczynił się do uchwalenia 5 letniego planu strategicznego. Przygotowana analiza strategiczna odzwierciedlała sytuację na rynku i jej wpływ na sytuację finansową spółdzielni.

Jacek Wichłacz, Prezes Zarządu

Przygotowany plan zarządzania jakością wpłynął bezpośrednio na podniesienie efektywności i jakości wykonywanej pracy. Przedstawione rozwiązania organizacyjne świadczyły o wiedzy i umiejętnościach zespołu METIS GROUP.

Eugeniusz Skrzypczak, Główny Architekt