Wspólna praca przedstawicieli METIS GROUP z Zarządem oraz pracownikami firmy doprowadziła do otrzymania wyceny, która prezentuje realną i satysfakcjonującą nas wartość. Wyznaczona wartość uwzględnia składniki materialne i niematerialne majątku spółki. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą METIS GROUP.

Logo Via Polonia METIS GROUP
Jarosław Gorzelańczyk, Prezez Zarządu

Jeżeli właściciele przedsiębiorstwa chcą otrzymać wiarygodną informację na temat wartości spółki to wycena przygotowana przez METIS GROUP zapewni osiągnięcie celu. Jeżeli następny krok to sprzedaż części udziałów to firma METIS GROUP zapewni działania prowadzące do osiągnięcia celu.

Krzysztof Koniecko, Prezes Zarządu

Dokument jest jasny, czytelny, przejrzysty, a co ważniejsze prezentuje realną wartość spółki. Przeprowadzona analiza strategiczna w sposób zwięzły scharakteryzowała sytuację na rynku, a wnioski z niej wyciągnięte znalazły swoje odzwierciedlenie w prognozach finansowych.

Logo Coditor METIS GROUP
Jarosław Gorzelańczyk, Prezes Zarządu