Rynek w którym przyszło nam konkurować zmusza firmy by były wystarczająco elastyczne aby mogły szybko reagować na zmieniające się warunki. Elastyczność działalności pozwala szybko adaptować się do nowych inicjatyw konkurencji, a dzięki temu skutecznie rywalizować.

Pytanie brzmi: czym najczęściej przejawia się rywalizacja?

Otóż rywalizacja najczęściej przyjmuje formę dążenia za wszelką cenę do obniżenia kosztów poprzez odchudzenie działalności i zwiększenie elastyczności. Niestety to co wielu przedsiębiorców nazywa konkurowaniem w naszej perspektywie jest samookaleczaniem się firm, które za wszelką cenę dążą do obniżenia kosztów realizacji oferty. Bardzo dobrym przykładem takiej tendencji jest sytuacja na rynku usług generalnych wykonawców (firm budowlanych). Firmy startujące w przetargach bardzo często oferują cenę poniżej wartości rynkowej materiałów budowlanych i pracy. Firmy się wzajemnie wyniszczają, a rynek nazywa to rywalizacją.

FIRMY muszą stale wzorować się na rywalach, przejmować od nich najlepsze praktyki, aby pozostać w grze.

Strategia ustępuje pola narzędziom zarządzania operacyjnego. Strategia dąży do osiągnięcia poprawy na wszystkich polach zarządzania firmą.

Dążenie do efektywności operacyjnej nie jest strategią rozwoju. Pogoń za produktywnością, jakością i szybkością pracy zaowocowała wprowadzeniem wielu narzędzi do zarządzania operacyjnego tj. TQM, ISO, SAP itd. Wiele firm utożsamia z nimi zarządzanie strategiczne. STRATEGIA USTĘPUJE POLA NARZĘDZIOM ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO. STRATEGIA DĄŻY DO OSIĄGNIĘCIA POPRAWY NA WSZYSTKICH POLACH ZARZĄDZANIA FIRMĄ.

Firma musi zaoferować super atrakcyjną ofertę wyróżniającą się na rynku. Może również zaproponować porównywalną ofertę co konkurencja w niższej cenie. Klient zawsze musi osiągnąć korzyść ze współpracy. Efektywność operacyjna jest jedną małą częścią sukcesu przedsiębiorstwa. W ostatecznym rozrachunku wszelkie różnice między ofertą firm w sferze kosztów i jakości, mają swoje odzwierciedlenie w setkach (a w wielu przypadkach w tysiącach) czynności potrzebnych do:

  • Zaprojektowania,
  • Przetestowania,
  • Wyprodukowania,
  • Sprzedania,
  • Dostarczenia,
  • Serwisowania produktu,

Ostatecznie każdej firmie zależy na utrzymaniu trwałych relacji z klientem, aby powyższy proces powtórzyć wielokrotnie. Dążąc do ciągłego obniżania kosztów, a skrajnych przypadkach do wyniszczania organizacji niestety nie można budować trwałych relacji.

Reasumując, efektywność operacyjna jest małą częścią strategii rozwoju. To ona decyduje o efektywności realizacji pracy i trzeba jej oddać należyty wkład w sukcesie firmy. Jednak z efektywnością operacyjną jest dokładnie tak samo jak z silnikiem samochodu. Dobrze funkcjonujący silnik bez sprawnego układu kierowniczego nie dojedzie do wyznaczonego celu. Co ważniejsze kierowca bez celu swojej podróży gdziekolwiek pojedzie, zawsze będzie w miejscu, które nie spełnia jego oczekiwań!

1 Comment

Comments are closed.