Konsulting to dziedzina zarządzania zajmująca się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym. Firma konsultingowa z założenia zajmuje się wspieraniem rozwoju firmy. Z czym utożsamiamy rozwoju? Otóż, patrząc z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy rozwój oznacza wzrost przychodów i zysków. Jak osiągnąć ten cel? Poprzez zwiększanie wartości i ilości sprzedanych produktów i usług. Jest to dość oczywista odpowiedz! Proces logiczny, którym podążamy prowadzi do kolejnego pytania, a mianowicie: jak zwiększyć sprzedaż? Otóż poprzez:

  • Zwiększenie ilości oferowanych produktów i/lub kanałów sprzedaży- poszerzenie zakresu oferty.
  • Zwiększenie aktywności marketingowej, zaspokojenie potrzeb i oczekiwań większej ilości klientów, wprowadzenie promocji cenowej lub obniżenie ceny w wyniku obniżenia kosztów realizacji oferty.

Jeszcze kilka lat usługi konsultingowe były dostępna jedynie dla dużych firmy. Głównym powodem były wysokie koszty takiej współpracy. Wraz z rozwojem rynku powstawało coraz więcej jednostek doradczych, które rywalizowały ze sobą i tworzyły segmenty rynku. Aktualnie możemy mówić o firmach konsultingowych które kierują swoją ofertę do trzech grup klientów:

  • Firmy międzynarode i ogólnopolskie- duże firmy.
  • Jednostki działające w skali regionalnej- średnie przedsiębiorstwa.
  • Jednostki lokalne- małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zaprezentowany podział firm konsultingowych Aktualnie również mniejsze firmy mogą sobie pozwolić na skorzystanie z wiedzy i doświadczenia konsultantów.

Pytaniem z którym stykamy się na co dzień w trakcie spotkań z przyszłymi klientami to po co mi usługa doradztwa biznesowego? Jest to pytanie, które można przetłumaczyć na stwierdzenie: po co mam się rozwijać?