Realizacja inwestycji budowlanych

Realizujemy projekty deweloperskie tak jakbyśmy budowali dom dla siebie.

Realizujemy inwestycje deweloperskie w myśl zasady: „buduj tak jakbyś to robił dla siebie”. Dbamy w trakcie realizowania inwestycji o każdy najmniejszy detal, wymiar czy też szczegół. Dążymy do tego aby inwestycje były przemyślane już na etapie przygotowania projektu architektonicznego, aby w trakcie realizacji było dużo mniej wątpliwości na temat sposobu wykonania. Ostatecznie liczy się całokształt realizacji, który daje klientowi ostatecznemu poczucie, że kupił dom/mieszkanie w lepszym standardzie niż się spodziewał.

Jakie inwestycje realizujemy:

 • Domy jednorodzinne,
 • Domy jednorodzinne dwulokalowe,
 • Budynki bliźniacze,
 • Budynki szeregowe,
 • Wille miejskie.

Realizujemy inwestycje partnerskie z właścicielami nieruchomości oraz partnerami operacyjnymi lub finansowymi. Struktura współpracy zależy od zaangażowania stron w każdym zakresie projektu. Zawsze liczymy na partnerskie podejście do współpracy stąd nazwa inwestycji. Jeżeli nie ma między nami porozumienia na pierwszych spotkaniach to nie kontynuujemy działań. Jesteśmy bardzo rygorystyczni w modelu współpracy podobnie jak w jakości wykonania naszych inwestycji.

Z jakimi partnerami biznesowymi jesteśmy otwarcie na współpracę:

 • Właściciele nieruchomości,
 • Partnerzy finansowi,
 • Inni mogący zaoferować coś „nowego”.

Realizujemy inwestycje (domy jednorodzinne) na zlecenie klientów indywidualnych, którzy marzą o budynkach energooszczędnych i pasywnych oraz tych którzy nie mają czasu, aby zająć się budową. Zrealizujemy Państwa dom w myśl zasady: „buduj tak jakbyś realizował dla siebie”. Posiadamy doświadczenie w realizacji domów jednorodzinnych dlatego zawsze doradzimy jakie rozwiązanie zastosować. Nasi projektanci również zasugerują najbardziej funkcjonalne rozwiązania.

Zapraszamy do współpracy osoby, które planują realizację:

 • Domów jednorodzinnych energooszczędnych.
 • Domów jednorodzinnych pasywnych.
 • Domów jednorodzinnych nowoczesnych.

Jakie inwestycje deweloperskie realizujemy samodzielnie i naszych klientów?

Inwestycje własne

projekty realizowane w zakresie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego – domów wolnostojących, dwulokalowych, bliźniaczych, szeregowych oraz willi miejskich.

Inwestycje partnerskie

realizowane we współpracy z właścicielem nieruchomości lub innym partnerem operacyjny/finansowym.

Inwestycje na zlecenie klienta indywidualnego

realizowane w zakresie budownictwa energooszczędnego lub pasywnego dla klientów wymagających wyższej jakości miejsca do życia.

Korzyści ze współpracy

Co zyskasz dzięki współpracy właśnie z nami

Rzetelna realizacja celów inwestycyjnych

potwierdzona raportami i spotkaniami.

Bezpieczeństwo prawne inwestorów i kupujących

zapewnione przez profesjonalnie przygotowane prawne inwestycji.

Zrównoważone podejście architektoniczno finansowe

do powierzchni użytkowej budynku i jej atrakcyjności.

Realizacja efektywnego modelu biznesowego inwestycji

opartego na praktycznej wiedzy o rynku

Model realizacji inwestycji partnerskiej

Na czym polega wspólna realizacja inwestycji

ETAP I: Analiza parametrów inwestycji.

 • Naszym celem na tym etapie realizacji inwestycji jest przeanalizowanie potencjału biznesowego nieruchomości i chłonności terenu. Efektem pracy zespołu projektowego jest racjonalna powierzchnia użytkowa mieszkań, handlu lub biur możliwa do zrealizowania na terenie. Struktura i rodzaj powierzchni sprzedażowej jest zawsze dostosowana do potrzeb i oczekiwań grupy docelowej klientów.
 • METIS GROUP Development przeprowadza analizę nieruchomości pod względem:
  • Biznesowym (atrakcyjności rynku, presji konkurencji, popytu, podaży, dynamiki zmian na rynku itd.)
  • Finansowym (potencjalnych kosztów, możliwości generowania przychodu, rentowności i dynamiki finansowej inwestycji),
  • Sprzedażowym (możliwej do osiągnięcia efektywności sprzedaży mieszkań, prognozowanych kosztów pozyskania klienta- marketingu itd.),
  • Na podstawie analizy przygotowujemy koncepcję, która określa: główne parametry inwestycji, w tym powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową, ilość wymaganych miejsc parkingowych, powierzchnię wymaganą do realizacji wymaganej ilości miejsc parkingowych oraz rozliczenie w formie poziomów parkingu podziemnego.
  • Założenia architektoniczne w tym opis tożsamości inwestycji.
  • Opracowuje Biznes plan.
 • Właściciel nieruchomości przekazuje dokumenty i informacje o nieruchomości, które mogą ułatwić oraz przespieszyć proces analizy: mapę w skali 1;1000, Księgę Wieczystą, wypis z rejestru gruntów, tytuł własności i inne.
 • Po wykonaniu analizy wyniki są prezentowane przez Partnerem. W tym momencie konieczna jest akceptacja przez Partnera parametrów przyszłej inwestycji.

ETAP II: Podpisanie umowy o partnerskiej realizacji inwestycji.

 • Teren: wniesienie gruntu do spółki celowej w cenie określanej w stosunku do metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkań, powierzchni handlowej lub usługowej. Koszt zakupu nieruchomości jest rozliczony zgodnie z harmonogramem finansowym. Harmonogram finansowy jest uzależniony od efektywności sprzedaży mieszkań lub innych lokali.
 • METIS GROUP Development zleca i opracowuje:
 • Projekt architektoniczny budowlany i wykonawczy: opracowanie projektów zachowując ustalone z Właścicielem nieruchomości na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego parametry budowlane inwestycji. Celem na tym etapie pracy jest uzyskanie prawomocnego Pozwolenia na Budowę.
 • Opis kryteriów wybór generalnego wykonawcy, prowadzenie negocjacji z wykonawcą oraz przygotowanie umowy na realizację inwestycji.
 • Przygotowanie procesu administracyjnego i marketingowego inwestycji oraz wycena mieszkań.
 • Właściciel nieruchomości:
 • Właściciel nieruchomości: udziela pełnomocnictwa do procedowania Pozwolenia na Budowę przez METIS GROUP Development na swoim gruncie.
 • Akt notarialny: podpisanie umowy o partnerskiej realizacji inwestycji między Właścicielem nieruchomości, a METIS GROUP Development. Niniejsza umowa jest podstawą do zawarcia umowy spółki celowej.  Spółka celowa zostanie zarejestrowana po uzyskaniu prawomocnego Pozwolenia na Budowę.

ETAP III: Uzyskanie Pozwolenia na Budowę

 • METIS GROUP Development: uzyskuje prawomocne Pozwolenie na Budowę. Pozwolenie na budowę jest warunkiem koniecznym wspólnej realizacji inwestycji określonym w akcie notarialnym.

ETAP IV: Realizacja Umowy Partnerskiej.

 • Po uzyskaniu prawomocnego PnB, Partnerzy przystępują do realizacji Umowy Partnerskiej:
 • Na tym etapie współpraca zostaje zarejestrowana w sądzie w formie spółki celowej. Umowa spółki przyjmuje formę aktu notarialnego w której określone są wszystkie zasady współpracy i obowiązki każdej ze stron. Umowa spółki jest dokładną kopią założeń określonych w umowie Partnerskiej.
 • Na podstawie zapisów aktu notarialnego podpisana zostaje umowa o świadczeniu usług: administracyjnych, prawnych, marketingowych, finansowo-księgowych i zarządczych między METIS GROUP Development i spółkę celową.
 • Wniesienie gruntu przez Właściciela nieruchomości do spółki celowej.

ETAP V: Budowa inwestycji i sprzedaż mieszkań/powierzchni handlowo- usługowych.

 • Przygotowanie prawne: opracowanie prospektu deweloperskiego (jeżeli wymagany), umowy rezerwacyjnej i umowy sprzedaży mieszkania/powierzchni handlowo-usługowej.
 • Organizowanie i kontrola działań administracyjnych, prowadzenie korespondencji ze wszystkimi jednostkami zaangażowanymi w proces inwestycyjny oraz motywowanie członków zespołu do osiągania celów strategicznych.
 • Planowania i organizowania aktywności marketingowej, zarządzanie biurem sprzedaży mieszkań i kontrolowania efektywności finansowej przez pryzmat sprzedanych lokali.
 • Kontroli procesu budowy uczestniczenie w spotkaniach z inspektorami nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy.
 • Opracowywanie raportów z realizacji inwestycji dla Właściciela nieruchomości.

ETAP VI: Rozliczenie inwestycji zgodnie z biznes planem.

 • Spłata wszystkich zobowiązań spółki (w skrajnych przypadkach kredytu): w momencie zakończenia inwestycji, czyli sprzedaży wszystkich mieszkań następuje spłata wszystkich zobowiązań spółki celowej oraz podjęciu stosownych uchwał przez Udziałowców mających na celu rozliczenie pomiędzy Partnerami.
 • W przypadku osiągnięcia wysokiej efektywności sprzedaży mieszkań w pierwszej fazie inwestycji istnieje możliwość częściowego rozliczenie zysków, np. w formie wypłaty dywidendy lub zaliczki. 8 Wskazana sytuacja może nastąpić na podstawie jednomyślnej uchwały Partnerów.

Zrealizowane i aktualnie realizowane projekty

Nasze doświadczenie wynika z praktyki i sprawdzonych rozwiązań

Nasi partnerzy biznesowi

Z kim współpracujemy w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji

Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. (www.ari.com.pl) to biuro projektów z 25 letnim doświadczeniem w przygotowaniu projektów architektonicznych, konsultacjach w zakresie planowania przestrzennego, architektury i budownictwa.

W kancelarii prawnej Konieczny, Polak i wspólnicy (www.kancelaria-kgp.pl) tworzymy najlepsze rozwiązania prawne dla biznesu i jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Wielkopolski oraz na terenie całego kraju.

Firma Quality Invest (www.qualityinvest.pl) specjalizuje się w pozyskaniu i przygotowaniu nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną i komercyjną.