Jak wyznaczyć cele firmy, aby ich osiągnięcie było łatwiejsze? Zadamy czysto hipotetycznie pytanie: Czy zdarzyło się Tobie, że wyznaczyłeś cel i nigdy go nie osiągnąłeś?

Każdy chociaż raz w swoim życiu wyznaczył sobie ambitny cel. Cele są bardzo ważnym składnikiem strategii rozwoju firmy. Im lepiej wyznaczone cele tym większe prawdopodobieństwo pełnego ich wprowadzenia.

Najlepiej wykorzystać sprawdzony model SMART służący do wyznaczania mądrych celów. SMART w języku angielskim oznacza mądry dlatego też jest on przygotowany dla osób które potrafią mądrze działać w biznesie. Dlatego też jeszcze raz zadajemy pytanie: Jak wyznaczyć cele firmy, aby ich osiągnięcie było łatwiejsze?

Otóż wykonujemy następujące kroki: S- specific- specyficzny, M-measurable- mierzalny, A- attainable- osiągalny, R- realistic- realistyczny, T- timely- czasowy.

Więcej informacji o celach SMART oraz przykład na filmie!  

youtube-l222ogo Obejrzyj film:  Jak wyznaczyć cele, aby ich osiągnięcie było łatwiejsze? (Omówienie przykładu)