Jakie są sekrety analizy rynku? Analiza rynku jest pierwszym krokiem w trakcie przygotowania analizy strategicznej, która jest potrzebna do przygotowania biznes planu lub strategii rozwoju. Wyciągnięte z niej wnioski powinny prowadzić do wyznaczenia szans i zagrożeń na rynku. W jakim sensie używamy stwierdzenia „rynek”, otóż uwarunkowania polityczne- administracyjne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne. Te cztery obszary bezpośrednio wpływają na firmę bezwzględnie czy bierzemy je pod uwagę czy też nie. W naszej praktyce spotkaliśmy wiele osób, które twierdziły, że analiza uwarunkować strategicznych nie ma sensu. Po czasie wracali z prośbą, aby przeprowadzić taką analizę i dostosować model prowadzenia działalności do ryzyk które istnieją na rynku. Zawsze staramy się doradzić klientowi jak zarządzać firmą i jak należy przygotować się do wymogów formalno prawnych prowadzenia działalności.

W trakcie analizy warto zastanowić się jakie sytuacje na rynku decydują o jego stabilności:

  • Czy wprowadzenie planowanych przez rząd regulacji prawnych w zakresie prowadzonej działalności wpłyną pozytywnie czy negatywnie na naszą działalność?
  • Jakie licencje, zezwolenia, certyfikaty potrzebuję aby skutecznie prowadzić działalność?
  • Jakie zagrożenia prawne może spotkać moją firmę?
  • Jak istniejące regulacje prawne wpływają na formę i zakres prowadzonej działalności?
  • Jaka jest sytuacja na rynku naszych klientów?
  • Jaka jest sytuacja ekonomiczna na naszym rynku?
  • Jaka jest sytuacja gospodarcza/biznesowa na rynku naszych dostawców?
  • Czy pogorszenie się sytuacji ekonomicznej branży naszych klientów wpłynie pozytywnie czy negatywnie na nasz biznes?
  • Jak zmieniają się potrzeby i oczekiwania naszych klientów i jak je analizować/prognozować?
  • Inne pytania które warto zadać w trakcie przygotowania analizy strategicznej.

Odpowiedzi na te pytania i wiele innych powinny zostać udzielone w trakcie analizy rynku. Wnioski z nich wyciągnięte są następnie wykorzystane w trakcie przygotowania części organizacyjno zarządczej biznes planu. Dlatego też, zadajemy pytanie:  jakie są sekrety analizy rynku?, aby zachęcić do zastanowienia się nad możliwościami wykorzystania wiedzy zdobytej podczas analizy w celu poprawy działalności firmy i możliwości wykorzystania szans na rynku.

Obejrzyj film i odpowiedz na pytanie: jakie są sekrety analizy rynku?, a następnie wykonaj własną analizę!

http://www.youtube.com/watch?v=16SjMm5dywg