Inwestycja deweloperska METIS GROUP

Kompleksowa usługa konsultingowa w budownictwie to oferta skierowana dla firm deweloperskich, budowlanych i prywatnych inwestorów planujących realizację inwestycji budowlanej deweloperskiej mieszkaniowej i komercyjnej. Wspólnie z Przedsiębiorstwem ARI sp. z o.o. opracowaliśmy usługę kompleksowej realizacji inwestycji. Nasza usługa konsultingowa zakłada pełną obsługę inwestycji od momentu wstępnej analizy dokumentów formalno-prawnych i na ich podstawie opracowania koncepcji architektonicznej, przez projekt budowlany oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, aż do oddania do użytkowania i rozliczenia zysków z inwestycji.

Przygotowanie inwestycji budowlanej to proces w trakcie którego wyznaczamy założenia, a następnie je weryfikujemy dostosowując inwestycję do rynku, konkurencji, klientów i innych jednostek. W ten sposób dążymy do osiągnięcia wyznaczonego zysku.

Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowy opis naszej pracy:

 1. Zbieramy dokumenty formalno prawne i przeprowadzamy ich analizę pod względem możliwości wykorzystania terenu.
 2. Opracowanie założeń modelu biznesowego inwestycji oraz programu funkcjonalno-użytkowego który następnie jest weryfikowany podczas pracy nad koncepcją architektoniczną. Praca na tym etapie jest weryfikowana podczas analizy rynku deweloperskiego.
 3. Przygotowujemy analizę rynku deweloperskiego, kompleksowo oceniamy inwestycje konkurencji, obiektywnie charakteryzujemy grupy docelowe klientów, segmentujemy oferty i grupy klientów aby ostatecznie przygotować program funkcjonalno-użytkowy. Wynikiem pracy jest opis konkurencyjności marketingowej i biznesowej inwestycji oraz wstępna koncepcja architektoniczna wprowadzająca ją w życie.
 4. Tworzymy szczegółową koncepcję architektoniczną realizującą przewagę konkurencyjną inwestycji. Realizujemy projekty, które przyciągającą uwagę klientów architekturą i silną tożsamością. Zaprojektowane mieszkania wykorzystują cechy najlepiej sprzedawanych mieszkań na rynku.
 5. Biznes plan to etap w którym przekształcamy koncepcję architektoniczną prezentującą konkurencyjność inwestycji w finansową formę. W tym celu przygotowujemy kompleksowy model biznesowy inwestycji, kosztorysujemy pracę, a efektem są prognozy kosztów i przychodów inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
 6. Pozyskanie finansowania na realizację inwestycji.
 7. Przygotowujemy projekt budowlany i uzyskujemy pozwolenie na budowę. Współpracujemy z GW, aby osiągnąć równowagę miedzy kosztem realizacji projektu a jego konkurencyjnością (jakością).

  W tej części pracy dostarczamy inwestorowi: karty mieszkań, wizualizacje sprzedażowe i foldery inwestycji.

 8. Wspieramy Inwestora podczas procesu zarządzania inwestycją. Uczestniczymy w procesie sprzedaży mieszkań, przygotowujemy aranżacje wnętrz, opracowujemy materiały promocyjne i wykonujemy inne prace mające na celu wzrost efektywności sprzedaży mieszkań.
 9. Opracowujemy projekt wykonawczy w którym uszczegóławiamy projekt budowlany,
aby na etapie realizacji inwestycji wyeliminować wątpliwości. Świadczymy nadzór autorski którego celem jest osiągnięcie oczekiwanej jakości inwestycji.
 10. Zarządzanie procesem realizacji inwestycji.
 11. Oddanie do użytkowania.
 12. Rozliczenie kredytu i zysk.

Nawet najgorsza ale rzetelna i uczciwa informacja jest w dzisiejszych czasach na wagę złota. Uczciwość w stosunku do klientów stawia nas na pierwszym miejscu.

Zapraszamy do współpracy w zakresie realizacji inwestycji deweloperskich.