Kompleksowe usługi konsultingowe dla firm z Poznania

Konsulting to dziedzina zarządzania zajmująca się doradztwem biznesowym oraz gospodarczym w rozwoju działalności firmy. Celem konsultingu oferowanego przez firmę METIS GROUP z siedzibą na terenie miasta Poznań, jest zwiększenie skuteczności realizowania celów przez przedsiębiorstwo, których efekty są widoczne w przychodach i zyskach. Dosłownie mówiąc klient musi widzieć korzyści z wykonanej przez nas pracy w formie np. spadku kosztów, szybkości reagowania na zmiany na rynku, zwiększenia ilości klientów oraz sprzedaży, skuteczniejszej rywalizacji z klientami, dostrzeganiu nowych perspektyw rozwoju
i ulepszania działalności i wielu innych aspektach działalności firmy. Winston Churchill powiedział:

„Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami”.

Aby skutecznie rozwijać firmę należy określić na jakim etapie rozwoju znajduje się organiza-cja? Jakie kierunki rozwoju są realizowane oraz jakie cele im przyświecają? Kto jest naszym klientem i jakie ma potrzeby? Jak możemy zwiększyć przychody z naszej grupy docelowej klientów? W trakcie wykonywanej przez nas działalności konsultingowej wykonujemy szereg usług zmierzających do zwiększenia efektywności rozwoju naszych klientów.

Szeroki zakres usług konsultingowych

Wielu klientów w pierwszych kilka zdaniach rozmowy zadaje pytanie: po co mi usługi konsul-tingowe? Otóż konsulting ma na celu spojrzenie na firmę świeżym okiem, aby dostrzec to cze-go nie widzą osoby wewnątrz. Celem konsultingu jest również dostrzeganie silnych i słabych stron firmy do których przyzwyczaili się pracownicy i zarządzający. Konkurencja na rynku zmusza firmy do coraz szybszego i skuteczniejszego dostosowywania oferty do potrzeb i oczekiwań klientów. Zarząd spółki musi manewrować między szansami i zagrożeniami na rynku wykorzystując wypracowane umiejętności, kapitał, wiedzę i inne zasoby. Sukces firmy na rynku zależy od umiejętności wyznaczania i realizowania celów strategicznych. Wspieramy firmy w procesie przygotowania strategii rozwoju. Poniżej prezentujemy zakres usług w kate-gorii konsulting, świadczonych zarówno dla mniejszych, jak i większych firm działających na terenie Poznania.

Bez względu na to, czy muszą Państwo podjąć ważną decyzję dotyczącą dalszego rozwoju przedsiębiorstwa czy też zastanawiają się, w jaki sposób dotrzeć do nowych klientów, nasza oferta z zakresu usług konsultingowych jest skierowana właśnie do Państwa. Dzięki indywi-dualnemu podejściu, świadczone przez nas doradztwo gospodarcze i biznesowe jest inwe-stycją gwarantującą wymierne korzyści, przekładającą się na zwiększenie sprzedaży oraz przy-chodów. Nasze działania pozwolą pozyskać optymalnych partnerów biznesowych, wynego-cjować optymalne warunki i dokonać trafnego wyboru co do dalszej przyszłości firmy.

Jaki jest zakres naszych usług konsultingowych. Poznaj naszą specjalizację!

  • Strategia rozwoju firmy.
  • Biznes plan.
  • Wycena firmy.
  • Due diligence.
  • Analiza strategiczna rynku.
  • Tworzenie modelu biznesowego.

JAKIE SĄ KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY? 

Dowiedź się jak możemy wspomóc Twój rozwoju.  

Zwiększenie wartości przychodów i zysków

poprzez opracowanie logicznego budżetu realizacji celów strategicznych i efektów ekonomicznych wprowadzenia strategii rozwoju.

Rozwój skuteczności realizacji celów strategicznych

poprzez zarządzanie zadaniami, odpowiedzialnościami, miernikami efektywności pracy, budżetem i harmonogramem.

Utrwalanie relacji z klientami

zdobywanie nowych klientów, poszerzanie obszarów działania i tworzenie silnego wizerunku na rynku w wyniku wprowadzonej strategii marketingowej.

Opracowanie scenariusza rozwoju firmy

w formie logicznego procesu koncentrującego uwagę pracowników na najbardziej dochodowych działaniach
i tych priorytetowych.

Zwiększenie motywacji Członków Zarządu i Pracowników

poprzez wspólnie wypracowaną WIZJĘ firmy i scenariusz jej realizacji.

Zwiększenie przejrzystości i efektywności działania firmy

przez zaprojektowanie mapy procesów biznesowych, mierników efektywności pracy i kierunków rozwoju.

Rozwój trwałej przewagi konkurencyjnej firmy

poprawiając tym samym skuteczność rywalizacji z konkurentami o względy klientów.

Rozwój zdolności oceny ryzyka

wykorzystując mapę ryzyka biznesowego, aby uniknąć błędnych decyzji strategicznych.