Konkurencja czy kooperacja METIS GROUP

Kooperacja i konkurencja w strategii rozwoju, W 1981 roku psychologowie społeczni David i Roger Johnsonowie z Uniwersytetu w Minnesocie opublikowali analizę 122 badań zachowania w sytuacjach konkurencyjnych i kooperatywnych. Badania, przeprowadzone w latach 1924-1990, pokazały że w większości przypadków kooperacja pobudzała do lepszych rezultatów. Badacze wykazali również, że im bardziej skomplikowane zadanie, tym większe korzyści z kooperacji. Wyniki przeprowadzonych blisko 40 lat temu można wykorzystać dzisiaj w trakcie przygotowania strategii rozwoju firmy. Wielu właścicieli firm samodzielnie wyznacza kierunki rozwoju i cele strategiczne firmy. Nawet jeżeli do zespołu dopuszczeni są członkowie kadry kierowniczej to ich kreatywność jest często ograniczona przez autorytet właściciela.

Obserwując rynek i skuteczność rozwoju większości firm z branży budowlanej możemy dojść do wniosku, że pomysł na rozwój jest piętą Achillesową wielu przedsiębiorstw z branży budowlanej. Jaki jest powód takiej sytuacji? Brakuje kooperacji między kadrą zarządzającą a właścicielami prowadzącą do rozwiania wątpliwości dotyczących rozwoju strategicznego. Dwustronne więzi zostały spłycone do poleceń co spowodowało usztywnienie współpracy. Firmy budowlane z powodu dużej konkurencji bardzo często walczą każdego dnia o przeżycie i nie mają czasu myśleć o rozwoju. Czy takie działanie jest dobrym sposobem na utrzymanie działalności? (pytanie retoryczne)

W branży budowlanej gdzie konkurencja jest bardzo duża i nieustannie wzrasta, również kooperacja między pracownikami powinna być silna i wzrastać. Zakorzenienie współpracy w kulturze organizacyjnej jest jednym z pierwszych kroków jakie należy wykonać w trakcie wprowadzania strategii rozwoju. Pozornym problemem często jest brak czasu. Tylko pozornym ponieważ spotkania, dyskusje, sesje brainstormingowe z pracownikami mogą być bardzo dynamiczne i dlatego zajmować mało czasu.

Przeciwieństwem kooperacji jest rywalizacja. W tym temacie chciałbym poruszyć tylko jeden aspekt, a mianowicie powiązanie jej z systemem motywacji. Rywalizacja między pracownikami w kwestii wyników jest korzystna dla firmy w krótszej perspektywie czasu. Pracownik dąży do wypracowania jak największego zysku. Bardzo często kosztem partnerów biznesowych, podwykonawców i współpracowników. W dłuższej perspektywie czasu takie podejście może być druzgocące dla firmy, nie dla pracownika.

W analizie dotyczącej kooperacji można wybiec kawałek dalej w przyszłość. Stwierdzenie, że kooperacja między firmą a partnerami biznesowymi i dostawcami powinna wzrastać jest jak najbardziej prawdziwe. Niniejsza tendencja jest już widoczna na rynku. Jednak kwestionując aktualną sytuację poszukujemy lepszych metod działania. Pytanie brzmi:

  • Jak nawiązywać relacje z partnerami biznesowymi?
  • Z którymi budować te relacje?
  • Którzy partnerzy biznesowi będą mieli największy wpływ na przyszłość firmy?
  • W jakim kierunku rozwija się rynek?
  • itd.