Kredyty obrotowe

Profesjonalne doradztwo w pozyskaniu finansowania

Skuteczne pozyskiwanie kredytu obrotowego dla firm

Kredyt obrotowy jest wykorzystywany do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Jego zastosowanie jest najbardziej zasadne w firmach w których okres płatności faktur jest długi, a koszty prowadzenia działalności wysokie. Wtedy przedsiębiorca może wykorzystać kredyt obrotowy do finansowania comiesięcznych wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, zakupem materiałów czy pokryciem kosztów lokalowych. Kredyt obrotowy jest formą finansowania krótkoterminowego ale banki udzielają go na okres do 6 lat. Kredyt obrotowy może przyjąć formę kredytu odnawialnego lub nieodnawialnego. Korzystny dla wielu przedsiębiorców jest brak konieczności ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego od kredytu takiego jak chociażby nieruchomość, czy zastaw rejestrowy na ruchomości.

Oferujemy naszym klientom pełną obsługę finansową od przeprowadzenia audytów finansowych, przygotowania analiz finansowych nowych inwestycji aż do modelowania finansowania oraz dobierania zewnętrznych narzędzi finansowych. Nasi zleceniodawcy mogą liczyć na bezwzględną poufność oraz bezpieczeństwo powierzonych nam informacji i dokumentów. Wysokiej jakości obsługa jest u nas standardem. Stosujemy sześcio etapowy model współpracy zaprezentownay poniżej:

  • PIERWSZY KONTAKT: nawiązanie znajomości z doradcą, omówienie planów inwestycyjnych, omówienie zasad współpracy oraz wyznaczenie wartości finansowania potrzebnej do pozyskania.
  • DANE ŹRÓDŁOWE: zebranie podstawowych informacji na temat sytuacji finansowej w firmie takich jak sprawozdanie finansowe, zestawienie środków trwałych, tabele amortyzacyjne, zestawienie zobowiązań i należności oraz inne dane które mogą wpłynąć na proces weryfikacji.
  • OFERTY BANKÓW: przygotowanie wniosków kredytowych oraz złożenie ich do banków. Efektem naszej pracy jest otrzymanie ofert finansowania.
  • ANALIZA OFERT: kolejnym krokiem jest przygotowanie analizy kosztów pozyskania i wykorzystania kredytu i jego wpływu na bieżącą działalność finansową firmy. Celem jest pozyskanie kredytu który pomaga w prowadzeniu działalności i pozwala ją rozwijać. W trakcie spotkania prezentujemy kilka opcji finansowych opracowanych na podstawie ofert finansowania.
  • UMOWA KREDYTOWA: omówienie umów kredytowych oraz podpisanie najkorzystniejszej z nich.
Napisz do nas
Skontaktujemy się z tobą

Wyślij wiadomośćclear

Nasze doświadczenie

Klientów

milionów zł pozyskanego finansowania

lat doświadczenia

Motywy wykorzystania kredytu obrotowego

W jakiej sytuacji opłaca się skorzystanie z kredytu obrotowego?

Finansowanie bieżącej działalności

Kredyt obrotowy może zostać wykorzystany na pokrycie kosztów zatrudnienia, lokalowych, marketingowych i innych związanych z bieżącą działalnością.

Spłata kredytów i leasingów w innych bankach

Jeżeli firma posiada kredyty lub karty kredytowe wysoko oprocentowane w innych bankach wtedy kredyt obrotowy może zostać wykorzystany, aby spłacić te zobowiązania i skorzystać z oszczędności.

Finansowania zakupu surowców, towarów i innych

Kredyt obrotowy może zostać wykorzystany dla potrzeb zakupu większej ilości towarów lub materiałów jeżeli na przykład aktualnie występują niższe ceny na rynku.

Korzyści ze współpracy

Co zyskasz dzięki współpracy właśnie z nami?

Profesjonalizm

współpracę opieramy na rzetelnej komunikacji oraz pełnym wsparciu w zakresie przygotowania dokumentacji kredytowej.

Wiedza i doświadczenie

Posiadamy przekrojową wiedzę o ofercie banków oraz realnych możliwościach pozyskania finansowania.

Finanse

doradzamy klientowi jak zaoszczędzić odsetkach w dłuższym okresie czasu wykorzystując ofertę najlepszej instytucji finansowej.

Instytucje finansowe, z którymi współpracujemy

Z nami pozyskasz kredyt obrotowy w tych bankach: