Rewolucja w inwestowaniu na rynku nieruchomości

Inwestuj w budowę

METIS Group w trakcie swojej działalności wielokrotnie analizował rynek nieruchomości oraz możliwości inwestycyjne jakie ten rynek oferuje. Za powszechnie używanym terminem „Inwestowanie w nieruchomości” kryją się tak naprawdę dwie opcje inwestycyjne:

 • Pierwsza opcja to inwestowanie w budowę obiektu, którego celem jest sprzedaż gotowego obiektu lub jego części, albo jak w przypadku obiektów komercyjnych podpisanie wieloletniej umowy najmu. Ta opcja oferuje bardzo atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji, ale wymaga z jednej strony zaangażowania stosunkowo dużych środków, a z drugiej strony jej powodzenie jest uzależnione od wiedzy i umiejętności osób, które taki projekt realizują. Dlatego najczęściej takim inwestowaniem zajmują się firmy deweloperskie, które posiadają odpowiedni kapitał finansowy oraz kapitał wiedzy i doświadczenia.
 • Druga opcja to inwestowanie w nieruchomości polegające na kupnie gotowego obiektu lub lokalu i jego wynajęciu. Ta opcja oferuje stosunkowo niskie stopy zwrotu z inwestycji, ale poczucie bezpieczeństwa jakie wiąże się z ulokowaniem pieniędzy w nieruchomości sprawia, że w ostatnich latach systematycznie zyskuje na popularności wśród osób fizycznych, posiadających wolny kapitał.

Przeprowadzone analizy pozwoliły nam dojść do wniosku, że na rynku inwestowania w nieruchomości istnieje spora luka – osoby posiadające odpowiedni kapitał właściwie nie mają możliwości inwestowania  tak jak to robią m.in. firmy deweloperskie, ponieważ z jednej strony nie posiadają odpowiedniego know-how, a z drugiej strony nie stworzono dotychczas dedykowanej dla nich oferty. Właśnie dlatego METIS Group stworzyło zupełnie nową usługę na rynku jaką jest Inwestuj w budowę.

Ideą, która nam przyświecała, było stworzenie innowacyjnej usługi, która będzie mogła stanowić realną alternatywę dla tradycyjnego inwestowania w papiery wartościowe. Inwestuj w budowę to usługa otwierająca naszym klientom drzwi do wszystkich korzyści związanych z tworzeniem nowych powierzchni mieszkalnych i komercyjnych, przede wszystkim do wysokich stóp zwrotu z inwestycji oraz bezpieczeństwa związanego z lokowaniem kapitału w nieruchomości.

Na czym polega usługa Inwestuj w budowę?

Dla osoby, która skorzysta z usługi Inwestuj w budowę, METIS Group przygotuje indywidualnie dopasowany projekt inwestycji budowlanej. Bierzemy pod uwagę m.in. wielkość kapitału klienta oraz sposób w jaki będzie on chciał zrealizować zysk z inwestycji – poprzez sprzedaż czy najem. Na tej podstawie dobieramy charakter obiektu: komercyjny, mieszkaniowy lub mieszany. Projekt inwestycji opieramy na wszechstronnej analizie lokalnego rynku nieruchomości i dostosowujemy go w taki sposób, aby uzyskać bezpieczną i jednocześnie możliwie najwyższą stopę zwrotu. Po akceptacji projektu przez inwestora przystępujemy do jego realizacji. Jako inwestor zastępczy sprawujemy pieczę nad całym procesem inwestycyjnym, począwszy od fazy projektowej, przez fazę wykonawczą, aż po fazę sprzedaży. Dzięki licznej siatce sprawdzonych partnerów jesteśmy w stanie zagwarantować sprawny przebieg inwestycji oraz niski poziom kosztów dla inwestora, a tym samym zwiększyć jego ostateczny zysk.

Dzięki naszemu doświadczeniu i posiadanej wiedzy udział inwestora w całym procesie może się ograniczyć do przedstawienia na samym początku swoich możliwości inwestycyjnych i do akceptacji projektu. Całą resztą zajmie się METIS Group. Oczywiście nasze działania są w 100% transparentne i na każdym etapie inwestor może otrzymać wszelkie informacje dotyczące swojej inwestycji.

 • KAPITAŁ

  Udział klienta

 • INWESTYCJA

  Projekt stworzony indywidualnie dla klienta

 • KNOW-HOW

  Udział METIS Group – wiedza i nadzór nad inwestycją.

Kto może skorzystać z naszej oferty?

Usługę „Inwestuj w budowę” dedykujemy wszystkim osobom dysponującym kapitałem o minimalnej równowartości 500 000 zł. Do kapitału zaliczamy zarówno środki pieniężne jak i wartość posiadanych nieruchomości, które klient będzie chciał zaangażować w realizację inwestycji.

Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna ul. Rembertowska METIS GROUP

Inwestowanie z METIS Group – to się opłaca!

Jak wygląda współpraca z METIS Group

W swojej działalności kierujemy się takimi zasadami jak uczciwość i rzetelność oraz przykładamy dużą wagę do chłodnej, zdroworozsądkowej oceny szans i zagrożeń. W związku z tym osoba zainteresowana naszą ofertą inwestycyjną, może być pewna, że założona w przedstawionym przez nas projekcie stopa zwrotu z inwestycji będzie możliwa do uzyskania. Wychodzimy jednocześnie z założenia, że nie należy nikogo uporczywie do czegoś przekonywać, dlatego koncentrujemy się na jak najlepszym przygotowaniu projektu, a decyzję o przejściu do fazy realizacji pozostawiamy klientowi. Jesteśmy wiarygodnym partnerem i współpracując z nami przekonają się Państwo, że warto powierzać nam realizację projektów inwestycyjnych.

Etapy procesu inwestycyjnego

Aby przybliżyć Państwu jak wygląda w praktyce przebieg całego procesu inwestycyjnego prezentujemy poniżej nasz harmonogram pracy:

ETAP 1: Analiza możliwości inwestycyjnych klienta

 • Nieruchomość: czy inwestycja ma być realizowana na gruncie klienta czy grunt dopiero będzie zakupiony?
 • Kapitał: Jakie środki może zaangażować klient?
 • Zysk: Czy zysk ma być zrealizowany poprzez sprzedaż czy najem?

ETAP 2: Stworzenie projektu inwestycji

Na podstawie analizy przeprowadzonej w ETAPIE 1 tworzymy projekt inwestycji. Pod uwagę bierzemy różne aspekty, m.in.:

 • Biznesowy: atrakcyjność danego rynku lokalnego, presja konkurencji, popyt, podaż i dynamika zmian na rynku
 • Finansowy: potencjalne koszty, możliwości generowania przychodu, rentowność i dynamika finansowa inwestycji
 • Sprzedażowy: możliwa do osiągnięcia efektywność sprzedaży lub pozyskania najemców, koszt pozyskania klienta czyli np. koszt marketingu

Zwieńczeniem pracy na tym etapie jest opracowanie biznes planu oraz założeń architektonicznych inwestycji.

ETAP 3: Realizacja inwestycji

 • Jeśli klient nie posiada gruntu – znalezienie gruntu spełniającego zakładane parametry dla inwestycji.
 • Uzyskanie dodatkowego finansowania w postaci kredytu inwestycyjnego.
 • Zamówienie projektu budowlanego i wykonawczego.
 • Uzyskanie wymaganych pozwoleń administracyjnych.
 • Wybór firmy wykonawczej.
 • Realizacja zadań inwestora zastępczego w trakcie procesu budowy.

ETAP 4: Realizacja planowanych zysków

 • Zarządzanie sprzedażą wybudowanej powierzchni.
 • Podpisanie umów najmu.

Inwestowanie z METIS Group to:

Rzetelna realizacja celów inwestycyjnych

potwierdzona raportami i spotkaniami.

Bezpieczeństwo prawne inwestorów i kupujących

zapewnione przez profesjonalnie przygotowane prawne inwestycji.

Zrównoważone podejście architektoniczno finansowe

do powierzchni użytkowej budynku i jej atrakcyjności.

Realizacja efektywnego modelu biznesowego inwestycji

opartego na praktycznej wiedzy o rynku

Więcej szczegółów na stronie Inwestycje.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty