Obiekt służby zdrowia | METIS GROUP

Polskie firmy zwiększają sprzedaż ale inwestować nie chcą! Na portalu money.pl została opublikowana informacja mówiąca, że „ponad 35 procent przedsiębiorców zakłada polepszenie sytuacji ekonomicznej swojej firmy… Należy jednak podkreślić, że tendencja wzrostowa dla prognoz pozytywnych utrzymuje się już trzeci pomiar z rzędu” http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/polskie-firmy-coraz-bardziej-optymistyczne,202,0,1835978.html.

Również my zaobserwowaliśmy pozytywną atmosferę wśród przedsiębiorstw z branży budowlanej. Coraz więcej właścicieli firm budowlanych mówi przygotowaniu nowych realizacji. Niestety niewielki procent z tych osób chce inwestować nadwyżki kapitału we własne realizacje. Inwestycje się nie opłacają? To chyba pytanie retoryczne na które nie ma nawet sensu udzielać odpowiedzi. Warto zastanowić się nad tym, czy awersja do realizacji inwestycji jest wywołana nie pewną sytuacją polityczno-ekonomiczną? Czy może większy wpływ na tą sytuację ma brak pomysłu na realizację. W drugim przypadku warto skorzystać z doradcy biznesowego.

Pokonujemy bariery i realizujemy cele rozwoju naszych Klientów. METIS GROUP to firma doradcza, która stawia ambitne cele i je realizuje. Zrealizowaliśmy dla naszych klientów kilkadziesiąt projektów doradczych. Ich sukces jest naszym sukcesem!

Dodatkowym argumentem przemawiającym za rozwojem aktywnością firm budowlanych i deweloperskich jest elastyczne podejście właścicieli nieruchomości do struktury sprzedaży lub wspólnej realizacji inwestycji. Nie trzeba szczególnie wyjaśniać, że brak zaangażowania kapitału na zakup nieruchomości daje Inwestorowi większą efektywność wykorzystania pieniądza w czasie. Właściciel nieruchomości realizuje swoją strategię wyjścia z inwestycji, a inwestor realizuje projekt oferujący określony zysk. Jest wiele argumentów, które przemawiają za inwestowaniem. Przytoczenie tych argumentów często przynosi efekty, ale czy chęć tworzenia nie powinna być częścią naturalnego instynktu przedsiębiorców?

Przygotowujemy inwestycje deweloperskie i dostarczamy naszym klientom kolejne kontrakty budowlane. Jesteśmy specjalistami w kompleksowej realizacji projektów budowlanych