Gmina Mieścisko- Nowoczesna Gmina

Gmina Mieścisko (www.miescisko.nowoczesnagmina.pl) | Strategia rozwoju Gminy | Najważniejsze cele realizacji zadania: Analiza strategiczna gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy. Analiza strategiczna okolicznych gmin i jednostek w powiecie do którego przynależy analizowana gmina. Analiza i wyznaczenie czynników tworzących konkurencyjność Gminy. W celu opracowania tych elementów przeprowadzono spotkania z pracownikami gminy, zarządzającymi jednostkami gminnymi…