Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp Opiniowanie Strategii

Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp Opiniowanie Strategii Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp Opiniowanie Strategii - opis projektu Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp opiniowanie strategii to kolejne zlecenie które wykonaliśmy dla jednostek samorządowych. Wykonaliśmy zadanie po rozmowie ze Starostą Grodziskim na temat posiadanej przez samorząd strategii rozwoju. Opracowany przez nas dokument pokazał silne jak i słabe strony przygotowanego opracowania.…

Mapa procesów samorządu Urząd Miasta Gminy Pniewy

Mapa procesów samorządu Urząd Miasta Gminy Pniewy  (www.pniewy.wlkp.pl). Jest to kolejny projekt który polegał na opracowanie mapy procesów administracyjnych funkcjonujących w urzędzie. Efektem naszej pracy była poprawa przejrzystości przepływu informacji w organizacji, wpływu pracy każdego pracownika na życie mieszkańców (jakość) i ostatecznie wizerunek samorządu wśród przedsiębiorców i inwestorów. Mapa procesów samorządu Wielu wójtów i burmistrzów…

Gmina Mieścisko- Nowoczesna Gmina

Gmina Mieścisko (www.miescisko.nowoczesnagmina.pl) | Strategia rozwoju Gminy | Najważniejsze cele realizacji zadania: Analiza strategiczna gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy. Analiza strategiczna okolicznych gmin i jednostek w powiecie do którego przynależy analizowana gmina. Analiza i wyznaczenie czynników tworzących konkurencyjność Gminy. W celu opracowania tych elementów przeprowadzono spotkania z pracownikami gminy, zarządzającymi jednostkami gminnymi…