Analiza opłacalności wznowienia produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej

Analiza opłacalności wznowienia produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej Strategia rozwoju może również stanowić podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych METIS Group wykonała zlecenie polegające na przeprowadzeniu analizy opłacalności wznowienia produkcji w dużym Zakładzie Ceramiki Budowlanej znajdującym się w południowo-wschodniej Polsce. Inwestor, planujący zakup tego zakładu, obecnie znajdującego się w stanie upadłości, zwrócił się do nas, abyśmy…

Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp Opiniowanie Strategii

Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp Opiniowanie Strategii Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp Opiniowanie Strategii - opis projektu Starostwo Powiatowe Grodzisk Wlkp opiniowanie strategii to kolejne zlecenie które wykonaliśmy dla jednostek samorządowych. Wykonaliśmy zadanie po rozmowie ze Starostą Grodziskim na temat posiadanej przez samorząd strategii rozwoju. Opracowany przez nas dokument pokazał silne jak i słabe strony przygotowanego opracowania.…

Strategia Rozwoju Call Center Pielle

Strategia Rozwoju Call Center Pielle Strategia Rozwoju - opis projektu Strategia rozwoju Call Center Pielle S.A. to najnowszy projekt rozwoju strategicznego firmy. Spółka zdecydowała się na nawiązanie współpracy ponieważ rynek usług call center w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija szczególnie w zakresie konkurencji. Można w tym momencie mówić o kanibalizmie jednostek call center, czyli powolnym wybijaniu…

Strategia rozwoju Quality Invest

Strategia rozwoju Quality Invest sp. z o.o. została przygotowana dla spółki specjalizującej się w przygotowaniu  inwestycjami deweloperskimi. Jednostka działa na rynku polskim od 2009 roku. Obszarem działalności jest rynek deweloperski budynków komercyjnych i mieszkaniowych. Aktualnie Quality Invest obsługuje Inwestorów na terenie województwa Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Michael Porter, Profesor Harvard Business School i bezdyskusyjny guru w…

SPZOZ Grodzisk Wielkopolski- Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim (www.spzoz-grodzisk.pl). | Biznes Plan | Najważniejsze cele realizacji zadania: Analiza grupy aktualnych pacjentów. Prognozowanie zmiany struktury pacjentów w kolejnych latach na podstawie postępujących zmian przez ostatnie 5 lat funkcjonowania szpitala. Analiza danych statystycznych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny. Prognozowanego zapotrzebowania na usługi medyczne. Analiza efektywności prowadzenia działalności operacyjnej…

Mapa procesów samorządu Urząd Miasta Gminy Pniewy

Mapa procesów samorządu Urząd Miasta Gminy Pniewy  (www.pniewy.wlkp.pl). Jest to kolejny projekt który polegał na opracowanie mapy procesów administracyjnych funkcjonujących w urzędzie. Efektem naszej pracy była poprawa przejrzystości przepływu informacji w organizacji, wpływu pracy każdego pracownika na życie mieszkańców (jakość) i ostatecznie wizerunek samorządu wśród przedsiębiorców i inwestorów. Mapa procesów samorządu Wielu wójtów i burmistrzów…

Gmina Mieścisko- Nowoczesna Gmina

Gmina Mieścisko (www.miescisko.nowoczesnagmina.pl) | Strategia rozwoju Gminy | Najważniejsze cele realizacji zadania: Analiza strategiczna gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy. Analiza strategiczna okolicznych gmin i jednostek w powiecie do którego przynależy analizowana gmina. Analiza i wyznaczenie czynników tworzących konkurencyjność Gminy. W celu opracowania tych elementów przeprowadzono spotkania z pracownikami gminy, zarządzającymi jednostkami gminnymi…

Alstal Grupa Budowlana- Generalny wykonawca.

Alstal Grupa Budowlana (www.alstal.eu) | Usługi strategiczne | Najważniejsze cele realizacji zadania: Analiza strategiczna bydgoskiego, toruńskiegi i inowrocławskiego rynsku deweloperskiego. Opracowanie strategii inwestycyjnej. Biznes plan inwestycji apartamentowej. Biznes plan inwestycji handlowo-usługowo-magazynowej. Analiza opłacalności finansowej realizacji inwestycji w farmę wiatrową. Strategia rozwoju firmy deweloperskiej. Studium wykonalności 29 inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych na terenie całej Polski.

UWI Inwestycje S.A. – Poznański Deweloper

UWI Inwestycje S.A. –  jeden z pierwszych deweloperów na rynku poznańskim (www.uwi.com.pl). | Analiza strategiczna rynku poznańskiego | Najważniejsze cele realizacji zadania: Analiza uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych, a w szczególności ryzyk związanych z ustawą deweloperską i regulacjami w stosunku do udzielania kredytu. Opracowanie segmentacji grup docelowych klientów i ofert deweloperskich na rynku, aby…

Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o.- biuro projektów architektonicznych

Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. (Architektura, Realizacje, Inwestycje)  | Strategia rozwoju. Najważniejsze cele realizacji zadania: Wyznaczenie kierunku rozwoju konkurencyjności biznesowej firmy, rozwój oferty usług  dla deweloperów, szpitali i przedsiębiorstw, aby rozwinąć ich korzyści ze współpracy i w konsekwencji zwiększyć przychody. Rozwój procesów administracyjno biznesowych w celu zwiększenia efektywności finansowej realizowanych projektów. Opracowanie procesu rozwoju relacji z…