Wycena Firmy – Aura Centrum Sp. z o.o.

Wycena Firmy - Aura Centrum Sp. z o.o. Wycena Firmy - opis projektu Aura Centrum sp. z o.o. to biuro prognoz które rozpoczęło pracę w 1997 roku. Działalność firmy jest bardzo szeroka, a co ważniejsze synoptycy pracujący w jednostce posiadają bardzo duże doświadczenie. W ciągu 17 lat opracowywaliśmy prognozy pogody dla Radia S Poznań (aktualnie radia ESKA), Radiem Zet, Radiem Łódź, Radiem Lublin,…

Dystrybucja Polska- przesyłki bezadresowe

Dystrybucja Polska sp. z o.o. (www.dystrybucjapolska.pl) to jedna z największych w Polsce firm specjalizujących się w kolportażu listów i ulotek bezadresowych. Wycena firmy uwzględniała przygotowanie szczegółowych założeń strategii rozwoju i zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Ważnym składnikiem opracowania łączącym tematykę strategii rozwoju i wyceny firmy była strategia wzrostu wartości firmy. W tym celu przygotowano mapę…

APOS sp. z o.o.- odlewy ciśnieniowe

APO APOS Odlewy ciśnieniowe sp. z o.o. (www.apos.com.pl) już ponad 30 lat świadczymy usługi w branży odlewniczej. Wartość spółki w tej branży zależy w równym stopniu od wartości parku maszynowego i posiadanego doświadczenia. Te dwa składniki biznesu przekładają się na ilość zleceń, które ostatecznie oznaczają wartość firmy. Posiadana odlewnia cynku i aluminium zajmuje się kompleksową obsługą…

Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o.- biuro projektów architektonicznych

Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. (www.ari.com.pl) to biuro projektów architektonicznych z 25 letnim doświadczeniem. Firma zrealizowała kilkadziesiąt projektów architektonicznych i może pochwalić się wieloma wygranymi konkursami architektonicznymi. Biuro projektów jest rodzajem działalności biznesowej w której wartość aktywów stanowi marginalnie małą wartość spółki. Wiekszość sprzętu komputerowego amortyzuje się po kilku latach dlatego z punktu widzenia księgowego…

Terra Promessa Perfecta- ogólnopolski deweloper

Terra Promessa Perfecta to ogólnopolski deweloper specjalizujący się w realizacji inwestycji handlowo-usługowych dla największych sieci handlowych działających na rynku krajowym. Wycena firma była połączona z wyznaczeniem strategii rozwoju działalności, które urealniała przyjęte założenia finansowe. W procesie wyceny przeprowadzono bardzo szczegółową analizę wszystkich składników modelu biznesowego i zaproponowano zmian mające na celu zwiększenie wartości przychodów i…

Via Polona S.A.- Ekrany akustyczne

Via Polonia S.A. (www.viapolonia.com) to lider na Polskim rynku w realizacji ekranów akustycznych. Spółka również realizuje inwestycje deweloperskie mieszkaniowe wielorodzinne. Spółka jest wysoce specjalistyczną firmą inżynierską, która rozpoczęła swoją działalność na przełomie lat 2004/2005. Spółka realizuje ekrany akustyczne we wszystkich zastosowaniach tj. przezierne, pochłaniające i odbijające oraz we wszelkich dostępnych  technologiach t.j. m.in. z wypełnieniami betonowymi,…

Franki Fundamenty- fundamentowanie specjalistyczne

Franki Fundamenty S.A. (www.franki.pl) to firma zajmująca się w realizacji specjalistycznych fundamentów. Spółka należy do grupy czołowych przedsiębiorstw inżynieryjnych zajmujących się specyfiką podłoża budowlanego. Cel wyceny firmy jest bardzo indywidualnym celem każdego Zleceniodawcy. Właściciele wyceniają firmy, aby sprawdzić ich wartość przed np. sprzedażą udziałów inwestorowi branżowemu lub pozyskaniem kredytowania. W innym przypadku właściciel wycenia firmę, aby…