Biznes plan Pasaż handlowy

Biznes plan Pasaż handlowy to kolejny projekt dla którego opracowaliśmy biznes plan- prezentację inwestycyjną. Celem współpracy było przygotowanie projektu inwestycyjnego pod względem biznesowym i finansowym. W trakcie pracy podobnie jak podczas opracowania biznes planu naszym zadaniem jest wyznaczenie i przeanalizowanie najważniejszych ryzyk biznesowych. Jak wiadomo ryzykiem można zarządzać. Celem biznes planu jest w dużym stopniu opracowanie…

10980000 kredyt inwestycyjny handel

10980000 kredyt inwestycyjny handel (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) to kolejny projekt finansowania który zakończyliśmy wielkim sukcesem. Dlaczego wielkim? Ponieważ kwota i warunki finansowania idealnie wpisują się w oczekiwania klienta. Oczywiście marża kredytu była negocjowana z pracownikami banku, aby obniżyć całkowity koszt finansowania. Kredyt inwestycyjny dla parku handlowego to jeden z projektów deweloperskich w których się…

Biznes plan inwestycja apartamentowa

Biznes plan inwestycja apartamentowa to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy pełną dokumentację biznesową (biznes plan, analizę finansową oraz prognozę rachunku zysków i strat oraz bilansu). Wymienione dokumenty stanowią podstawową dokumentację stanowiącą załącznik do  wniosku kredytowego. W biznes planie muszą być opisane wszystkie najważniejsze informacje zawarte w aktach notarialnych, decyzjach administracyjnych, projektach, warunkach przyłączeniowych oraz innych…

Biznes plan inwestycja handlowa

Biznes plan inwestycja handlowa to nazwa opracowania przygotowanego dla firmy handlowo-usługowo-produkcyjnej z Krotoszyna. W ramach naszej pracy dokonaliśmy całościowej analizy prowadzonej przez spółkę działalności biznesowej oraz przygotowaliśmy założenia w zakresie rozwijanej działalności. Jaka jest specyfika biznes planu przygotowywanego dla spółki która rozwija swoją działalność? Otóż wynika ona z faktu, że: W trakcie prowadzenia analizy należy…

Biznes plan Sobótka

Biznes plan Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego opracowaliśmy biznes plan. Biznes plan jest najważniejszym dokumentem, dokumentem przewodnim w procesie pozyskania kredytu. Biznes plan zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat inwestycji, założeń technicznych (budowlanych) oraz finansowych. Przygotowana dokumentacja pokazuje realną sytuację finansową Inwestora przed rozpoczęciem inwestycji i podczas realizacji. Przy okazji opracowania…

1060000 kredyt obrotowy handel

1060000 kredyt obrotowy handel to kolejny kredyt pozyskany dla inwestora na rynku nieruchomości. Systematycznie rozwijamy swoją specjalizację w zakresie obsługi inwestorów na rynku nieruchomości oraz firm deweloperskich. W zakresie naszej specjalizacji jest pozyskanie kredytu dla firm deweloperskich mieszkaniowych, deweloperskich komercyjnych, inwestorów prywatnych oraz funduszy inwestycyjnych.

4600000 kredyt inwestycyjny handel

4600000 kredyt inwestycyjny handel to projekt zakończony sukcesem w formie podpisanej decyzji kredytowej na warunkach oczekiwanych przez zleceniodawcę. Naszym zadaniem jak w przypadku każdego projektu polegającego na pozyskaniu kredytu było uzyskanie najlepszych warunków finansowych. Cel osiągnęliśmy również w przypadku projektu: „4600000 kredyt inwestycyjny handel”. Inwestycja polega na realizacji parku handlowego w sąsiedztwie dyskontu spożywczego. Proces budowy…

2000000 kredyt obrotowy

2000000 kredyt obrotowy został pozyskany dla spółki deweloperskiej specjalizującej się w realizacji obiektów komercyjnych. Celem pozyskania finansowania było poprawienie płynności finansowej działalności operacyjnej oraz zwiększenie kapitału dostępnego w procesie inwestycyjnym. W efekcie spółka może przeznaczyć większość przychodów ze sprzedaży produktów deweloperskich na zakup kolejnych terenów. Zakup terenu jest początkiem realizacji kolejnego projektu budowlanego. Większość banków…

3000000 kredyt obrotowy spółka

3000000 kredyt obrotowy spółka to kolejny kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności spółki. Jest to elastyczne finansowanie z którego Klient może korzystać w dowolnym momencie w okresie kredytowania. Finansowanie musi być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem kredytu wskazanym w decyzji kredytowej. Kredyt obrotowy jest formą finansowanie potrzebną większości przedsiębiorców. Zakup towarów, materiałów do produkcji, pokrycie kosztów…