2170000 kredyt inwestycyjny remont kamienicy to kolejny projekt zakończony sukcesem. Gdy Inwestor otrzymuje umowę z lepszymi warunkami cenowymi niż w umowie wtedy osiągnęliśmy cel. Mamy tutaj na myśli niski poziom marży banku oraz bardzo korzystny poziom prowizji. Pozyskanie kredytu na remont kamienicy wiąże się z wieloma dodatkowymi wyjaśnieniami i uzgodnieniami.  Często wymagane jest szczegółowe rozpisanie zakresu prac budowlanych. Również kosztorys budowlany powinien zostać rozbity na pozycje kosztów oraz termin realizacji. Pracownicy banku oraz niezależni doradcy techniczni bardzo rzetelnie weryfikują zakres prac ponieważ w trakcie remontu bardzo łatwo o pomyłkę, która może znacząco wpłynąć na budżet inwestycji.

W trakcie prowadzonej pracy doradczej wspieramy naszych klientów w trakcie pozyskania niezbędnych pozwoleń budowlanych i realizowaniu uzgodnień konserwatorskich. Bardzo istotne w procesie pozyskania kredytu są pozwolenia konserwatorskie wydawane przez Miejskiego konserwatora zabytków. Zakres wykonywanych prac jest monitorowany przez urząd miasta, a także doradcę technicznego. Niezależny doradca techniczny (NDT) kontroluje proces uruchamiania transz kredytu inwestycyjnego. Można powiedzieć, że przez cały proces remontu NDT asystuje Inwestorowi w prowadzeniu remontu. Kredyt inwestycyjny na remont kamienicy jest ściśle kontrolowany.