2200000 kredyt inwestycyjny handlowy to kolejna realizacja w zakresie pozyskania finansowania dla obiektu handlowo-usługowego. Bardzo ważny w opisie projektu jest fakt, że pozyskaliśmy kredyt na zakup nieruchomości (gruntu). Jest to o tyle istotne, że większość banków nie finansuje takich inwestycji. Powód jest dość prozaiczny. Jaki? Otóż dla banków są to inwestycje spekulacyjne. Czyli w rozumieniu analityka obarczone dużym ryzykiem. Dlaczego więc bank zgodził się na sfinansowanie takiego projektu? Ponieważ posiadana wiedza i doświadczenie skutkuje takim przygotowaniem transakcji, że Zleceniodawca otrzymał po raz kolejny kredyt na ten cel.

2200000 kredyt inwestycyjny handlowy to projekt który potwierdza naszą specjalizację w zakresie pozyskania kredytów inwestycyjnych dla inwestycji budowlanych. Branża budowlana to nasza specjalizacja. Z czego ona wynika? Z wiedzy finansowej, budowlanej, związanej z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, przepisów budowlanych i innych obszarów które mają wpływ na proces realizacji inwestycji. Odpowiednie zaprezentowanie wszystkich parametrów inwestycji w kontekście obowiązujących zasad realizacji projektów pozwala na osiągnięcie wyznaczonego celu. W tym przypadku jest nim realizacja projektu pt.: 2200000 kredyt inwestycyjny handlowy.

Od czego zależy skuteczność pozyskania kredytu inwestycyjnego dla projektów z branży deweloperskiej? Zapraszam do przeczytania kolejnej publikacji. Jest ona przygotowana dla każdego przedsiębiorcy planującego pierwszą lub kolejną inwestycję budowlaną lub deweloperską. Czyli dla takiego przedsiębiorcy, który będzie musiał się zmierzyć z procesem pozyskania finansowania w zawiłym systemie bankowym.