3500000 kredyt inwestycyjny szeregowce to kolejny projekt dla którego pozyskaliśmy finansowanie w formie kredytu inwestycyjnego. Źródłem kapitału jest fundusz inwestycyjny który pożycza kapitał na racjonalnych warunkach rynkowych na zasadach zbliżonych do finansowania bankowego. Wypracowane przez Zarząd METIS GROUP relacje biznesowe z Władzami funduszu pozwalają na realizację inwestycji na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych. Procedura pozyskania finansowania jest zbliżona do procedury bankowej.

Etapy procesu pozyskania kredytu inwestycyjnego:

  1. Pierwszą selekcję projektów oraz dokumentów formalno-prawnych przeprowadza zespół METIS GROUP.
  2. Kolejnym etapem jest przygotowanie biznes planu inwestycji.
  3. Kolejny krok to zaprezentowanie inwestycji ze omówieniem założeń biznesowych przed Władzami funduszu.
  4. W ciągu 8 dni od daty przesłania dokumentów do funduszu przesyłane są warunki brzegowe finansowania.

Z doświadczenia wynika, że cały proces pozyskania finansowania może zostać zrealizowany w ciągu 3-4 tygodni oczywiście przy zaangażowaniu każdej ze stron. Do tego czasu należy dodać 2-3 tygodnie w trakcie których prowadzona jest weryfikacja projektu oraz opracowanie biznes planu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że pozyskujemy finansowanie jedynie na podstawie biznes planów opracowanych przez nas zespół.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół METIS GROUP.