4600000 kredyt inwestycyjny handel to projekt zakończony sukcesem w formie podpisanej decyzji kredytowej na warunkach oczekiwanych przez zleceniodawcę. Naszym zadaniem jak w przypadku każdego projektu polegającego na pozyskaniu kredytu było uzyskanie najlepszych warunków finansowych. Cel osiągnęliśmy również w przypadku projektu: „4600000 kredyt inwestycyjny handel”. Inwestycja polega na realizacji parku handlowego w sąsiedztwie dyskontu spożywczego. Proces budowy jest podzielony na trzy kwartały podobnie jak wypłata kredytu inwestycyjnego. Transze kredytu są wypłacane w formie „do” daty. Jeżeli Inwestor nie wykorzysta środków przewidzianych w transzy do wskazanego momentu wtedy pozostała kwota przepada.

W trakcie pozyskania kredytu napotkaliśmy sporo barier w komunikacji z bankiem, które przezwyciężyliśmy dzięki skutecznej komunikacji. Po raz kolejny dochodzimy do wniosku, że każdą inwestycję można sfinansować. Pozyskanie kredytu wymaga jedynie wiedzy, doświadczenia w zakresie pozyskania kredytów, wytrwałości i chęci komunikacji z bankiem. Banki najczęściej przedstawiają swoje wymagania w zakresie parametrów finansowania oraz przygotowania formalno-prawnego projektu. Naszym zadaniem jest przedstawienie dokumentacji formalno-prawnej i biznesowej tak aby złagodzić oczekiwania finansowe.

Wielu klientów sądzi, że negocjacje rozpoczynają się na etapie konstruowania umowy. Z naszego doświadczenia wynika, że negocjacje trwają od pierwszego spotkania. Zaprezentowanie projektu i wzbudzenie zainteresowania pracowników banku jest pierwszym etapem negocjacji. Następnie omówienie parametrów finansowych inwestycji jest początkiem do negocjowania wartości wkładu własnego. Bardzo często inwestorzy chcą zminimalizować wartość wkładu własnego. Z drugiej strony banki oczekują, aby zaangażowanie Inwestora było na poziomie jak najwyższym racjonalnym. Kwestia wkładu własnego zawsze stanowi obszar negocjacji!