800000 kredyt obrotowy działalność operacyjna to finansowanie które pozyskaliśmy dla spółki z którą współpracujemy na stałych zasadach.  Jednostkę obsługujemy w zakresie doradztwa finansowego przy pozyskania kapitału na zakup nieruchomości rentownych. Również świadczymy usługi doradcze w zakresie przygotowania do zakupu nieruchomości nierentownych.

Kredyt obrotowy ma to do siebie, że zdolność do jego zaciągnięcia wynika z obrotów spółki- średniorocznych przychodów. Naszym celem jest przedstawienie historycznych danych finansowych- rachunku zysków i strat oraz bilansu. Drugim etapem pracy jest zaprezentowanie prognoz przyszłych przychodów dających gwarancję spłaty zadłużenia w przyszłości. Dokumentem przewodnim w procesie pozyskania kredytu obrotowego jest opis modelu biznesowego spółki i założeń przyjętych do prognozy. Pozyskanie kredytu w zakresie kredytu obrotowego nie stanowi naszego obszaru specjalizacji. Współpraca w tym zakresie stanowi uzupełnienie współpracy w trakcie pozyskania kredytu inwestycyjnego.