Analiza finansowa Pango Polska

Biznes Plan – opis projektu

Analiza finansowa Pango Polska sp.z o.o. to kolejne zadanie zrealizowane dla najbardziej zaawansowanej technologicznie firmy realizującej płatności za parkowanie w miejskiej strefie płatnego parkowania z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Rejestracja płatności przebiega wykorzystując aplikację mobilną, SMS i system rozpoznawania głosu.  Nasze zadanie w trakcie tego projektu polegało na opracowaniu elastycznego modelu finansowego. Miał on służyć do oceny atrakcyjności rynku parkingowego miast. Na podstawie wprowadzonych danych na temat rynku pracownik spółki powinien otrzymać realną informację na temat:

  • Wartości rynku,
  • Wymaganych nakładów finansowych na rozwój na rynku.
  • Prognozowane wykorzystanie systemy
  • I wiele innych informacji.

Całość analizy jest przeprowadzona na podstawie szeregu założeń i procesu logicznego, który został zróżnicowany w zależności od wielkości miasta i rodzajów parkingów np. ulicznych (strefa płatnego parkowania) i poza ulicznych (centra handlowe, prywatne parkingi, biurowce i inne obiekty).

Po co elastyczne modele analizy finansowej?

Elastyczne modele analizy finansowej są przygotowywane, aby pracownicy mogli szybko i skutecznie przeanalizować sytuację finansową lub szansę inwestycyjną. Modele finansowe są często używane aby ocenić inwestycję pod względem opłacalności lub ryzyka inwestycyjnego. Jak każdy model finansowy tak i elastyczny posiada swoje wady. Największą z nich jest brak możliwości adaptacji w przypadku gdy okoliczności inwestycyjne się zmieniają w pewnym okresie czasu analizy lub gdy chcemy wprowadzić dodatkowe zmienne, które mają wpływ na obliczenia. Wtedy też znowu musi być zaangażowany analityk który wykonał pracę. W przeciwnym przypadku zmiany w modelu mogą powodować zaburzenie w kolejnych etapach analizy.

Podsumowywując: modele finansowe są bardzo przydatne w trakcie realizacji wstępnej oceny inwestycji. W dalszej części pracy warto jednak skorzystać z profesjonalnych usług analityka finansowego oraz biznesowego. Połączenie dwóch profesjonalnych umysłów zawsze prowadzi do większej ilości konstruktywnych wniosków niż w przypadku wykorzystania schematu.