Biznes plan Budynek usługowy w Skórzewie to projekt konsultingowy który zakładał opracowanie standardowego biznes planu. Inwestor posiadał wieloletnią umowę najmu z firmą zarządzającą aptekami. Gabinety lekarskie w ramach obiektu zostaną wynajęte lekarzom specjalistom. Biznes plan zakładał przeprowadzenie analizy rynku- w szczególności konkurencji. W ramach wykonanej pracy przeanalizowano wszystkie jednostki apteczne w okolicy pod względem łatwości dojazdu, miejsc parkingowych przed budynkiem, okolicy gabinetów lekarskich i innych czynników charakteryzujących atrakcyjność. Następnie przeanalizowano gabinety lekarskie i prywatne jednostki medyczne. Analiza doprowadziła do rzeczowych wniosków, które następnie znalazły swoje odzwierciedlenie w modelu biznesowym inwestycji.

Budynek usługowy a przychodnia lekarska

Jaka jest różnica między budynkiem usługowym a przychodnią lekarską? Otóż budynek usługowy jest przygotowany przez Inwestora z przeznaczeniem pod wynajem pod różne działalności usługowe. Przychodnia lekarska jest projektowana z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności medycznej. W przypadku niniejszej inwestycji zaprojektowano obiekt który spełnia wszystkie wymogi stawiane przed budynkami służby zdrowia. Inwestor na etapie projektowania uwzględnił możliwość wynajęcia lokali usługowych pod działalność medyczną. Decyzja została podjęta na podstawie wniosków wyciągniętych z analizy strategicznej rynku.

Niniejsza inwestycja pokazuje, że na etapie przygotowania projektu modelu biznesowego przed przygotowaniem projektu architektonicznego należy przygotować się na różne opcje rozwoju inwestycji. Zawsze na etapie przygotowania biznes planu zakładamy różne scenariusze rozwoju inwestycji pod względem wartości kosztów, wartości przychodów, terminu ponoszenia kosztów i realizacji przychodów. Również warto uwzględnić różne grupy docelowe klientów oraz ich potrzeby i oczekiwania. Aby najprościej zobrazować różnice można wskazać różne potrzeby najemcy którym jest gabinet lekarski i sklep spożywczy.

Praca nad biznes planem polega na wyszukiwaniu szans. Na podstawie wyznaczonych szans opracowany jest plan realizacji inwestycji podzielony na cele krótko i długoterminowe. Nadrzędnym celem biznes planu jest zapewnienie skutecznej realizacji inwestycji. Naszą pracę opieramy na posiadanym doświadczeniu wypracowanym w trakcie realizacji projektów budowlanych.