METIS GROUP to firma konsultingowa, która specjalizuje się w przygotowaniu usług doradztwa biznesowego. Ostatnio przygotowanym projektem doradczym jest biznes plan budynku biurowego zlokalizowanego w Poznaniu w okolicy centrum miasta. W początkowej fazie przygotowania inwestycji biurowej najważniejsza jest kalkulacja finansowa maksymalnego budżetu realizacji inwestycji w stosunku do prognozowanych racjonalnych przychodów oraz oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji.

Jak rozpocząć pracę nad biznes planem inwestycji biurowej?

Inwestycja biurowa jest na tyle specyficzna, że pracę warto rozpocząć od wyznaczenia maksymalnych, średnich i minimalnych przychodów jednostkowych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej biurowca. Informację otrzymamy przeprowadzając analizę strategiczną rynku. W trakcie takiej analizy warto również uwzględnić analizę dynamiki na rynku, wielkości popytu i podaży, aby uwzględnić te czynniki w trakcie przygotowania biznes planu inwestycji. Po opracowaniu analizy strategicznej konkurencji w okolicy inwestycji można przejść do prognozy przychodów. W tej części pracy nad biznes planem warto zastanowić się nad tym jak poszczególne obiekty wyróżniają się na rynku. Budowanie przewagi konkurencyjnej Zleceniodawcy to jeden z najważniejszych celów przyświecających działalności firmy konsultingowej. Wnioski z analizy strategicznej konkurencyjności poszczególnych obiektów mogą doprowadzić do wartościowych wniosków na temat wymaganych urozmaiceń w programie funkcjonalno-użytkowym projektu oraz dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść Inwestor aby wytworzyć przewagę konkurencyjną. Niniejsze koszty mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji oraz w trakcie jej eksploatacji. Należy je wszystkie wypisać w biznes planie i opisać, aby zakres poszczególnych pozycji kosztów był czytelny i sprecyzowany.

Co jest specyficzne dla inwestycji biurowych?

Specyfiką inwestycji biurowych jest długi okres amortyzacji budynku, czyli mówiąc kolokwialnie spłaty pożyczonego z banku kapitału. Na etapie przygotowania inwestycji najważniejsze jest dostosowanie struktury kosztów realizacji, aby koszt najmu był racjonalny w stosunku do lokalizacji inwestycji, jej tożsamości architektury, standardu wykończenia i innych czynników. Projekt architektoniczny powinien być przygotowany po przeprowadzeniu analizy strategicznej. Inwestycja budowlana ma to do siebie, że jej atrakcyjność wynika z jakości projektu koncepcyjnego, budowlanego i ostatecznie wykonawczego. Dobre biuro projektów, takie jak Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. potrafi dostosować program funkcjonalno-użytkowy oraz architekturę do celów biznesowych bez uszczerbku na funkcjonalności inwestycji. Jest to umiejętność którą trudno znaleźć w biurach architektonicznych.

Biznes plan powinien uwzględniać wszystkie szanse i zagrożenia dla powodzenia realizacji inwestycji.

Inwestycja biurowa METIS GROUP