Biznes plan inwestycja handlowa Łódź to kolejny projekt przygotowany do wiodącej firmy deweloperskiej komercyjnej na polskim rynku. Celem biznes planu było usystematyzowanie wszystkich założeń biznesowych oraz przygotowanie pełnej dokumentacji do pozyskania kredytu inwestycyjnego. Celem naszej pracy była pełna obsługa w tym zakresie.

Jaka jest specyfika biznes planu dla projektu handlowo-usługowego?

Posiadamy już dość duże doświadczenie w zakresie przygotowania biznes planów pod projektu handlowo-usługowe. W biznes planie należy bardzo dużą uwagę poświęcić kosztom realizacji procesu budowlanego parku handlowego ponieważ wynika on w pewnym stopniu z warunków umów najmu. Jak wiadomo część lokali jest skomercjalizowanych przed napisaniem biznes planu, a część po jego przygotowaniu. Dlatego też waro uwzględnić w rozliczeniach ewentualne koszty operacyjne ponoszone lub nie ponoszone przez najemców oraz nakłady na wykończenie lokali. Najbezpieczniej jest przygotować biznes plan po zakończeniu procesu komercjalizacji, ale jak wskazuje praktyka w tym zakresie jest to nie możliwe. Dlaczego? Ponieważ każdej firmie zależy na czasie.

Kolejnym punktem wskazującym na specyfikę zabudowy handlowo-usługowej jest długoterminowość projektu. Zabudowę mieszkaniową realizuje się w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy do osiągnięcia zysku. Projekt handlowy „amortyzowany” jest przez najczęściej 10 lat lub więcej. Każda minimalna zmiana w budżecie kosztów oraz prognozowanych przychodów może wpłynąć negatywnie na wynik finansowy- zysk. Warto w tym momencie wspomnieć, że zmiany budżetowe mają swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach finansowych- NPV, IRR i DSCR, które mają duże znaczenie dla analityków finansowych bankowych. Dlatego też w trakcie przygotowania biznes planu opracowana jest szczegółowa analiza wskaźnikowa oraz analiza wrażliwości projektu. Podsumowaniem całej pracy jest prognoza sprawozdania finansowego.