Biznes plan inwestycja handlowa to nazwa opracowania przygotowanego dla firmy handlowo-usługowo-produkcyjnej z Krotoszyna. W ramach naszej pracy dokonaliśmy całościowej analizy prowadzonej przez spółkę działalności biznesowej oraz przygotowaliśmy założenia w zakresie rozwijanej działalności. Jaka jest specyfika biznes planu przygotowywanego dla spółki która rozwija swoją działalność? Otóż wynika ona z faktu, że:

  • W trakcie prowadzenia analizy należy określić jaki będzie efekt synergii dwóch działalności. Jeżeli będzie efekt w tym zakresie to należy oszacować ile firma jest w stanie w efekcie synergii zyskać.
  • Analiza strategiczna rynku, klientów, konkurencji i innych obszarów powinna prezentować wnioski na podstawie których można oszacować wartość przychodów jaki nowa działalność może osiągnąć. Oczywiście uwzględniając możliwy spadek przychodów z aktualnie prowadzonej działalności w wyniku zmiany asortymentu, modelu biznesowego, lokalizacji i innych okoliczności.
  • Analiza finansowa musi zawierać informacje jakie koszty będzie ponosiła spóła w zakresie nowej działalności. Koszty powinny odzwierciedlać realne wydatki przy założeniu synergii kosztowej.
  • W trakcie prowadzenia działalności biznesowej mogą pojawić się okoliczności które ograniczą możliwość generowania przychodów. Dlatego też w trakcie prowadzenia analizy biznesowej należy przeprowadzić analizę wrażliwości obu działalności biznesowych.

Celem naszej pracy było przygotowanie dokumentu który będzie stanowił załącznik do wniosku kredytowego do kredytu bankowego.

Zapraszamy do współpracy!