Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Knapowskiego został przygotowany inwestora planującego realizację kameralnej inwestycji na Poznańskim Grunwaldzie. Inwestycja została przygotowana z myślą o dokładnie wyselekcjonowanej grupie klientów, a mianowicie młodych rodzinach z dziećmi. Jaki był powód wyboru takiej grupy klientów? Otóż w okolicy nieruchomości znajdują się żłobki, przedszkola i szkoła podstawowa z gimnazjum. Młodzi rodzice mają bezpośredni dostęp do najważniejszych usług. Co ważniejsze inwestycja posiada bardzo kameralną strukturę- składa się z kilkunastu mieszkań. Projekt architektoniczny został wykonany z myślą o młodych parach z dziećmi. Celem było zapewnienie jak największej funkcjonalności budynku i mieszkań dla tej grupy docelowej. Inwestor na etapie realizacji inwestycji zakładał reklamowanie projektu z nastawiem właśnie na tą grupę klientów.

Analiza formalno-prawna i biznesowa nieruchomości

Każdy zakup nieruchomości jest poprzedzony skrupulatną analizą nieruchomości pod względem formalno-prawnym, budowlanym, biznesowym i finansowym. Poniżej prezentujemy w bardzo dużym uproszczeniu proces analizy nieruchomości:

  • Analiza formalno-prawna: jest to proces polegający na ocenie zagrożeń wynikających z zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy, uzyskanych warunków przyłączeniowych od mediantów, warunków wjazdu i wyjazdu z drogi publicznej, wymagań w zakresie uzgodnień konserwatorskich, operatów środowiskowych i innych dokumentów administracyjnych.
  • Analiza budowlana: warto w tej części pracy ocenić zagrożenia wynikające z procesu budowy np. posadowienie budynku (na podstawie badań gruntowych), zagrożeń wynikających z sąsiedztwa innych budynków, wyburzeń obiektów znajdujących się na terenie, potrzeby przebudowy lub usunięcia kolizji sieci np. usunięcie słupa energetycznego z nieruchomości i inne sytuacje które są związane z procesem budowy.
  • Analiza biznesowa: na tym tapie należy przeanalizować wszystkie składniki modelu biznesowego.
  • Analiza finansowa: jest to najbardziej hipotetyczny etap analizy ponieważ w dużym stopniu opiera się na założeniach. Warto w tej części pracy pozyskać oferty na opracowanie projektu architektonicznego lub jeżeli analiza jest dokonana na etapie posiadania koncepcji architektonicznej to istnieje już możliwość dokonania wyceny kosztu prowadzenia robót budowlanych na podstawie wskaźników.