Biznes plan Inwestycja mieszkaniowa Krauthofera to projekt mieszkaniowo-usługowy znajdujący się w części Poznania cieszącej się bardzo dużym zainteresowaniem klientów na mieszkania. W okresie w którym biznes plan był przygotowywany w okolicy nieruchomości brakowało projektów mieszkaniowych. Niniejsza sytuacja wynikała z dużego popytu na lokale w nowych projektach deweloperskich. Inwestor zadecydował, że zrealizuje inwestycję łączącą dwie funkcje: mieszkaniową i usługową. Celem który przyświecał temu rozwiązaniu były przychody. Otóż Inwestor chciał pokryć koszty realizacji inwestycji ze sprzedaży mieszkań, aby następnie generować wieloletni zysk z opłat najmu powierzchni usługowej.

Ocean potencjału nieruchomości

W trakcie prowadzenia oceny potencjału nieruchomości warto zwrócić uwagę na szereg elementów w otoczeniu nieruchomości, a także samą nieruchomość. W pierwszej kolejności dokonujemy oceny otoczenia. Dla potencjalnych klientów ostatecznych, czyli klientów na mieszkania ważny jest dostęp do podstawowych usług, handlu, jednostek oświaty i jednostek medycznych. Ogólna tendencja jest następująca: im dalej znajdują się takie jednostki tym gorzej. Warto przytoczyć dobry przykład osiedli budowanych w czasach PRL-u. Były to samowystarczalne jednostki których mieszkańcy mogli korzystać z każdego rodzaju usług.

Patrząc dookoła nieruchomości podczas pisania biznes planu warto przeanalizować rodzaj zabudowy w okolicy. Czy są to stare zniszczone kamienice z brudnymi drzwiami i ścianami? Czy są to nowe luksusowe budynki w których mieszka elita społeczeństwa. Dość zaskakującym elementem oceny może być czystość okolicy, ilość zieleni, oświetlenie ulicy, komunikacja miejska, miejsca parkingowe i inne czynniki funkcjonalne i wizualne. Wszystkie te aspekty wpływają pozytywnie lub negatywnie na ocenę potencjału nieruchomości.

Ocena potencjału działki uwzględnia również analizę samej nieruchomości. Do jej przeczytania zapraszam na kolejną stronę: czytaj dalej>>