Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa został przygotowany dla inwestora o dużym doświadczeniu w branży budowlanej. Nasz profesjonalizm został doceniony dlatego oferta została zaakceptowana. W zakresie naszej pracy było opracowanie kompleksowej analizy rynku, konkurencji i opcji realizacji projektu. Analiza finansowa która stanowi podstawę uzyskana kredytu została przygotowana zgodnie z oczekiwaniami największych banków w Polsce oraz wyznaczonych przez nie standardów. W trakcie opracowania biznes planu przekazywaliśmy Inwestorowi wskazówki w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji które przydadzą się na kolejnych etapach pracy. W naszym przekonaniu ważne były również sugestie wynikające z doświadczenie w zakresie prowadzenia biura architektonicznego (www.ari.com.pl).

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa jest zlokalizowana w Gminie Nieporęt pod Warszawą. Jest to malownicza lokalizacja nad kanałem Zegrzyńskim. Analiza rynku wykazała, że jest to lokalizacja bardzo przyszłościowa ponieważ coraz więcej ludzi myśli o wyprowadzeniu się z miasta. Głównym powodem jest chęć osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym.

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa zawiera rozbudowaną analizę finansową składającą się z takich elementów jak:

 • Analiza poszczególnych kategorii kosztów na podstawie pozyskanych ofert.
 • Analiza statyczna kosztów i przychodów.
 • Analiza dynamiczna kosztów i przychodów.
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.
 • Analiza wrażliwości kosztów i przychodów.
 • Analiza efektywności sprzedaży produktu.
 • Analiza różnych scenariuszy realizacji w zależności od ceny i czasu.
 • Rzeczywista analiza finansowa.
 • Analiza finansowa kredytu na wartość netto.
 • Analiza finansowa kredytu na wartość vat (kredyt rewolwingowy).
 • Analiza NPV, IRR i innych wskaźników.
 • Sprawozdanie finansowe (prognozowa rachunku zysków i stra, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych oraz wskaźnikowa).

Biznes plan jest najważniejszym produktem naszej spółki. Coraz więcej zleceń realizowanych jest przez nas właśnie w Warszawie. Wynika to z faktu, że świadczymy usługi na bardzo wysokim poziomie, a otrzymany biznes plan praktycznie gwarantuje pozyskanie finansowania. Nasz zespół łączy w sobie wiedzę finansową, budowlaną, prawną i marketingową. Ta wiedza jest bezwzględnie potrzebna w trakcie przygotowania biznes planu. Wspólnie posiadamy również doświadczenie w realizowaniu projektów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Oznacza to, że biznes plan był przez nas osobiście zweryfikowany. Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania biznes planu dla inwestycji budowlanych na terenie całej Polski. Zakresem naszej specjalizacji jest przygotowanie biznes planu dla takich inwestycji jak:

 • Mieszkaniowe,
 • Komercyjne (parki handlowe, hotele, condo-hotele),
 • Służby zdrowia (szpitale, kliniki, domy spokojnej starości),
 • Biurowe (parki biurowe, kompleksy lub budynki biurowe dla spółek),
 • Parki logistyczne.