• caribbean-1934664_1920

  • catamaran-737722_1920

  • grand-cayman-2072631_1920

  • the-coast-1658466_1920

  • croatia-1193541_1920

Biznes Plan – Katamarany

Dobry Biznes Plan to solidna podstawa w procesie pozyskania kredytu inwestycyjnego

METIS Group wykonała zlecenie polegające na przygotowaniu opracowania, jakim jest Biznes Plan, dla działalności czarterowej katamaranów. Inwestor, planujący zakup floty tego typu statków, zwrócił się do nas, abyśmy przygotowali kompleksowy dokument, który będzie stanowić podstawę do pozyskania finansowania na realizację tego projektu.

Badanie rynku

W pierwszym etapie prac wykonane zostało badanie rynku czarterowego. Poddano analizie ceny czarterowe ok. setki statków o parametrach zbliżonych do statków, które zamierzał kupić inwestor. Porównano również względem cen dwie lokacje, które inwestor wskazał jako docelowe miejsca stacjonowania. Dzięki zebranym informacjom mogliśmy wykonać wnikliwą analizę. Uzyskane w ten sposób informacje pomogły uwiarygodnić oczekiwane założenia inwestora dotyczące poziomu dochodowości. Ponadto szczegółowość tej analizy pozwoliła zwrócić uwagę inwestora na istotne elementy wyposażenia statku, które ten poziom podnoszą oraz określić relacje pomiędzy poszczególnymi parametrami statku a związanymi z nimi dochodami. Przygotowany przez METIS Group biznes plan nie tylko pomógł w uzyskaniu finansowania, ale również pomógł zoptymalizować przygotowywaną przez inwestora ofertę.

Analiza działalności

W kolejnym etapie poddano analizie wszelkie aspekty związane ze specyfiką działalności czarterowej. Wzięto pod uwagę:

  • Położenie geograficzne – bazy, w których miałyby stacjonować łodzie.
  • Ubezpieczenie – przeanalizowano zapisy proponowanych polis ubezpieczeniowych.
  • Koszty działalności operacyjnej – ile będą wynosić koszty serwisu i napraw, utrzymania statków, miejsc postojowych itd.
  • Badania dotyczące globalnego rynku czarterowego – uwzględniono zakładane prognozy dotyczące tego rynku, opracowane przez czołowe firmy analityczne na świecie.
  • Koszty zakupu łodzi – uwzględniono nie tylko koszt samego statku, ale również wszystkie koszty dodatkowe związane, m.in. z rejestracją czy transportem.
  • Profil klienta – przebadano dokładnie czym charakteryzują się klienci korzystający z usług czarterowych. Na tej podstawie określono ich liczebność, preferencje a także uwzględniono pojawiające się w tym względzie różnice, ze względu na położenie geograficzne baz, w których miałyby stacjonować statki.

Dobra Biznes Plan znacząco zwiększa szanse na uzyskanie korzystnego finansowania inwestycji

Zebrane w poprzednich etapach informacje pozwoliły na przejście do ostatniej fazy opracowania jaką była analiza finansowa. Dzięki wnikliwości w pozyskiwaniu informacji uzyskana analiza cechowała się bardzo wysokim stopniem realności w zakresie prognozy finansowej dotyczącej etapu po rozpoczęciu działalności operacyjnej. Prognoza przedstawiała wszystkie wskaźniki i informacje istotne z punktu widzenia instytucji udzielającej finansowania.