Biznes Plan – Park Handlowy Koncept Real Estate

Opis projektu

Firma Metis Group została włączona w projekt na etapie przygotowania kompleksowej dokumentacji biznesowej dla potrzeb pozyskania kredytu inwestycyjnego na realizację procesu budowy. Nasze zadanie polegało na sprawdzeniu wszystkich dokumentów formalno prawnych, dokumentacji projektowej oraz innych założeń przygotowanych przez Inwestora dla potrzeb oceny ryzyka inwestycyjnego oraz przygotowania biznes planu inwestycji. Efektem pracy był biznes plan, który następnie wspólnie z wnioskiem kredytowym i wymaganymi załącznikami został złożony do banku w celu pozyskania kredytu dla inwestycji (kredyt dla firm). Zleceniodawcą była firma Koncept Real Estate.
W przypadku obiektów handlowo-usługowych który jest realizowany z przeznaczeniem na sprzedaż w trakcie lub po wybudowaniu ważne jest wynegocjowanie niskiej stawki prowizji od wcześniejszej spłaty. Preferencyjnie wartość tej prowizji powinna wynieść 0%. Ostatecznie Inwestor nie wie w którym momencie pojawi się kupujący gotowy zapłacić za projekt oczekiwaną cenę sprzedaży dlatego też finansowanie przyjmuje formę kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Należy pamiętać że wartość wskaźnika LTV (loan to value ratio) nie powinien wynosić więcej niż 75% (bezpiecznie przyjmując). Dodatkowo w trakcie procesu najmu obiektu wartość wskaźnika DSCR (stopnia pokrycia długu) powinien wynieść więcej niż 1,2.

Kredyt dla firm – dobrze przygotowany Biznes Plan znacząco ułatwia pozyskanie finansowania

Warto w tym miejscu zaznaczyć że do wartości długu wlicza się ratę kapitałową i odsetkową, a nie tak jak chociażby w rachunku zysków i strat jedynie ratę odsetkową. Jeżeli firma prowadzi działalność operacyjną, czyli nie jest to spółka celowa to należy do wartości długu doliczyć leasingi oraz raty odsetkowe od np. emisji obligacji. W analizie finansowej należy uwzględnić inne wskaźniki typowo finansowe oraz wskaźniki ryzyka inwestycyjnego. Cały proces analityczny jest zwieńczony analizą dynamiczną projektu czyli WACC, IRR i NPV (skróty zostaną omówione w kolejnych publikacjach w zakładce aktualności). Na samym końcu dobra informacja jest tak, że jeżeli wszystkie założenia finansowe i organizacyjne zostaną pozytywnie zweryfikowane przez analityka finansowego z banku to
należy spodziewać się pozytywnej decyzji kredytowej. Składanie wyjaśnień do dokumentacji kredytowej należy do zadań doradczy finansowego. Jako kancelaria doradcza wspieramy naszych klientów na etapie pozyskania kredytu dla firm oraz kredytów inwestycyjnych.