Biznes plan Zespół budynków mieszkaniowych ul. Abp. A. Baraniaka to projekt, który przygotowaliśmy na początku 2009 roku. Jest to pierwszy biznes plan przygotowany przez naszą firmę.

METIS GROUP to firma konsultingowa, która poważnie podchodzi do wykonywanych zleceń. Nie tylko ze względu na skalę, ponieważ inwestycja miała ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych, ale także z uwagi na zleceniodawcę którym była spółka Prima należąca do Grupy kapitałowej Zasada S.A.   Biznes plan dla inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Poznaniu to jeden z najważniejszych projektów doradztwa biznesowego, kto do dzisiaj przygotowaliśmy. Z Inwestorem współpracowaliśmy od momentu wystąpienia o decyzję o warunkach zabudowy. Biurem projektów które koordynowało całą współpracę jest Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o., które posiada 25 letnie doświadczenie w projektowaniu. Nasza wspólna pracą dążyła do przygotowania doskonałego pod względem architektonicznym i biznesowym projektu deweloperskiego. Naszą pracę można nazwać sztuką projektowania i biznesu ponieważ liczne dyskusje, analizy, wnioski oraz oceny w gronie pracowników Inwestora, projektantów i konsultantów doprowadziły do osiągnięcia wyznaczonego celu. Każda firma konsultingowa w trakcie realizacji takiego zadania może rozwinąć skrzydła. Przygotowanie tej usługi doradztwa biznesowego było ogromnym wyzwaniem z którego nauk będziemy korzystali w trakcie realizacji kolejnych projektów konsultingowych.

Biznes plan inwestycji mieszkaniowej

Zapraszamy do współpracy w trakcie przygotowania kolejnych projektów deweloperskich już na etapie tworzenia modelu biznesowego oraz koncepcji architektonicznej. Ważnym obszarem naszej działalności konsultingowej jest doradztwo finansowe, czyli pozyskanie finansowania pod realizację projektów inwestycyjnych.

Najważniejsze cele realizacji zadania

  • Analiza poznańskiego rynku deweloperskiego, wyznaczenie wartości aktualnej podaży i prognozowanie przyszłej. Określenie wartości popytu na mieszkania na podstawie sprzedaży historycznej.
  • Segmentacja ofert deweloperskich w stosunku do grup docelowych klientów.
  • Wyznaczenie czynników tworzących konkurencyjność oferty.
  • Opracowanie modelu biznesowego wykorzystania terenu wprowadzając funkcję mieszkaniową i biurową. Model biznesowy opierał się na analizie rynku i kalkulacjach finansowych.
  • Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji na podstawie którego następnie przygotowany jest projekt architektoniczny i pełen biznes planu inwestycji.
  • Pozyskanie Duńskiego inwestora zainteresowanego realizacją zamkniętego kompleksu apartamentowego.

[/dt_vc_list][/vc_column]

Inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna | METIS GROUP
[/vc_row]