Biznes plan Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzupełnia bogatą listę realizowanych przez nas inwestycji Do naszych zadań należało przygotowanie pełnej dokumentacji finansowej, pozyskanie wszystkich decyzji formalno – prawnych. Celem opracowania biznes planu było pozyskanie finansowania przez Inwestora. W tracie przygotowywania biznes planu przeanalizowaliśmy bardzo wiele czynników. Zawierał on wszystkie najważniejsza aspekty organizacyjno-biznesowe projektu. Analiza rynku pozwoliła na wskazanie argumentów przemawiających za słusznością realizacji inwestycji. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalne podejście gwarantuje uzyskanie finansowania w formie kredytu inwestycyjnego.

 

Biznes plan Strzelce Krajeńskie to projekt inwestycji handlowo – usługowej. W biznes planie należy uwzględnić koszty realizacji procesu budowlanego parku handlowego, ponieważ wynika on z warunków umów najmu. Celem naszej pracy jest zaprezentowanie potencjału Inwestycji w skali rynku lokalnego. Rynek nieruchomości Skierniewic Krajeńskich bardzo silnie się rozwija. Powstanie nowego centrum handlowego ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców.