W styczniu 2016 roku przygotowaliśmy biznes plan dla inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej w Jaworznie pod Katowicami. Jak w przy każdym zleceniu naszą pracę rozpoczęliśmy od opracowania szczegółowej analizy rynku. Największą uwagę skierowaliśmy w stronę konkurencji i klientów. Konkurencja z jednej strony ogranicza możliwość realizowania celów sprzedażowych, a z drugiej strony tworzą standard na rynku do którego wchodząca konkurencja musi się dostosować.
W trakcie przygotowania każdej usługi konsultingowej klient jest w centrum uwagi. Podobnie jest w procesie przygotowania biznes planu. Na każdym etapie jego przygotowania analizujemy potrzeby i oczekiwania klientów oraz dążymy do ich zaspokojenia poprzez wykreowany w biznes planie produkt deweloperski.  Pierwszym istotnym etapem pracy już w fazie organizacyjnej biznes planu jest   scharakteryzowanie klientów dla naszej oferty na podstawie takich parametrów jak wiek, wykształcenie, styl życia, poziom zarobków, struktura rodziny itd. Na podstawie struktury społeczeństwa i wykonanej na poprzednim etapie pracy analitycznej przygotowujemy model selekcji grupy docelowej klientów. Ostatecznie możemy dojść do konkluzji, że z grupy na przykład 100 tyś osób w mieście naszą grupę docelową stanowi jedynie 5% społeczeństwa. Usługa konsultingowa opracowania biznes planu nie ogranicza się jedynie do wyboru grupy klientów. Idziemy kilka kroków dalej, czyli dostosowujemy ofertę deweloperską do ich potrzeb oraz oczekiwań wykorzystując zmienne, które zostały opisane w artykule pod tytułem: Jak przygotować inwestycję deweloperską tak aby klienci czuli jej wartość? (artykuł został opublikowany na portalu www.eioba.pl).

W końcowej fazie pracy nad każdym biznes planem opracowywana jest strategia marketingowa, cenowa i jakościowa inwestycji. Strategia marketingowa nie byłaby  Biznes plan inwestycji deweloperskiej jest narzędziem do zarządzania inwestycją w trakcie jej realizacji. Zwracamy uwagę na każdy szczegół procesu zarządzania inwestycją, aby wyeliminować nie potrzebne ryzyka.

Dokument został przygotowany tak, aby spełniał oczekiwania wszystkich wiodących banków i instytucji finansowych emitujących obligacje. W trakcie realizacji tego projektu konsultingowego nasze zadanie ograniczało się do przygotowania biznes planu. Inwestor samodzielnie prowadził prace nad pozyskaniem finansowania w formie kredytu lub obligacji. Jako METIS GROUP również wykonujemy kompleksową usługę w zakresie pozyskania finansowania dla inwestycji.

Osiedle Cynamonowe METIS GROUP