Dystrybucja Polska sp. z o.o. (www.dystrybucjapolska.pl) to jedna z największych w Polsce firm specjalizujących się w kolportażu listów i ulotek bezadresowych. Wycena firmy uwzględniała przygotowanie szczegółowych założeń strategii rozwoju i zbudowania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Ważnym składnikiem opracowania łączącym tematykę strategii rozwoju i wyceny firmy była strategia wzrostu wartości firmy. W tym celu przygotowano mapę budowy wartości firmy, którą następnie zaprezentowana przez Zarządem spółki i Radą Nadzorczą.